Blogg

Badrumsrenovering i samband med stambyte

27 mar 2018

I ett flerfamiljshus löper rör för vatten och avlopp inne i väggarna, som kök och badrum ansluter till. I äldre fastigheter är dessa rör vanligtvis av järn, men även koppar, bly och cement användes till avloppsstammarna. Numera används vanligen olika typer av plastmaterial. Av Stockholms tusentals fastigheter är det varje år flera som utför ett stambyte.

”Man bukar säga att en normal livslängd för en avloppsstam är mellan 40 och 60 år, beroende på material, påfrestning och kvalitet”

Gemensamt för alla avloppsstammar är att de inte håller för evigt. De utsätts genom åren för stora påfrestningar och kommer med tiden att börja rosta eller få sprickor. Om en avloppsstam går sönder kan det få allvarliga konsekvenser för byggnaden och därför är det viktigt att regelbundet besiktiga, underhålla och till slut byta ut avloppsstammarna. Man bukar säga att en normal livslängd för en avloppsstam är mellan 40 och 60 år, beroende på material, påfrestning och kvalitet. Genom att då och då utföra en stamspolning, där smuts och avlagringar sköljs ur stammarna, kan man i viss utsträckning förlänga rörens hållbarhet.

In i väggarna

När man gör ett stambyte måste man komma åt rören i väggarna inifrån huset. Detta innebär att man måste bryta upp tätskiktet i badrummet och bila sig in till rören, som sitter inne i väggen. Därefter tar man ut de gamla rören och ersätter dem med nya. Ett stambyte innebär alltså alltid att badrummet måste renoveras eller återbyggas.

Vänta in stambytet innan du gör en badrumsrenovering

Bor du i en gammal fastighet i Stockholm, där du vet att stammarna snart kommer att behöva bytas, bör du alltså inte planera för en badrumsrenovering. För att en badrumsrenovering ska vara värd pengarna bör ett stambyte ligga åtminstone en 5-10 år framåt i tiden. Är behovet av en renovering akut är situationen så klart en annan, till exempel om det uppstått fuktskador eller om tätskiktet är brutet och inte lätt kan åtgärdas.

Grundstandard och extra tillval

När en bostadsrättsförening eller fastighetsvärd beslutar om ett stambyte, kommer man oftast överens med en firma om hur arbetet ska planeras och till vilken standard badrummen ska renoveras. Det handlar oftast om en grundstandard som de boende sedan kan göra diverse tillval till, mot en extra kostnad. Vill man välja helt fritt bland material och utförare brukar det i regel också gå bra, men då får man stå för hela kostnaden av renoveringen själv från det att stammarna är bytta.

Boendeevakuering

Ett stambyte är ett stort ingrepp och vanligtvis är det inte möjligt för de boende att bo kvar i lägenheterna under perioden. En hyresvärd är skyldig att se till att hyresgästerna erbjuda ett alternativt boende medan stambytet pågår, antingen inom fastigheten eller på annan adress. I en bostadsrättsförening är det upp till varje medlem att själv hitta ett alternativt boende, eftersom man där anses vara delaktig i beslutet om ett stambyte. Det brukar dock som längst röra sig om någon vecka när allt vatten och avlopp är avstängt, övrig tid kan man bo i lägenheten, om än lite obekvämt. Hela stambytet brukar ta mellan sex och tio veckor.

Stamspolning

Ett alternativ till stambyte är stamspolning. Vid en stamspolning används en högtrycksspruta för att skölja ur stammarna från smuts, avlagringar och föremål som fastnat och täpper till rören. Efter en stamspolning brukar man kunna märka av en markant förbättring av vattentrycket, även obehaglig lukt från stammarna brukar försvinna. Ungefär vart femte till tionde år brukar det vara lämpligt att utföra en stamspolning. Man förlänger då stammarnas livslängd avsevärt.

Mer läsning om badrumsrenoveringar: http://www.stockholmsbadrumsrenovering.se.

Är du i behov av en rörmokare?

4 mar 2018

Det troliga svaret på frågan – förutsatt att du håller på med någon typ av renovering som involverar vatten – är ja. Det många svarar däremot; det är det totalt motsatta och i form av ett nej. Om du ska renovera ditt kök eller ditt badrum i din lägenhet i Nynäshamn så finns det nämligen inga lagar som säger att en rörmokare måste anlitas.

Det är inte samma sak som med en elektriker som måste vara behörig vid nästan alla typer av jobb som involverar elektricitet. Det kan man tycka är konstigt och frågan är om inte detta är någon som borde regleras sett till vilka enorma kostnader som vi har angående vattenskador i Sverige?

De flesta vattenskador är att anse som totalt onödiga och skulle kunna undvikas ifall privatpersoner tog hjälp av en rörmokare vid olika renoveringsprojekt. Det är dessutom en trygghet att göra så - skulle någonting ändå bli fel så har man ryggen fri gentemot sitt försäkringsbolag

Årligen så räknar man med att det kostar närmare tio miljarder kronor för att korrigera alla vattenskador. Dessa kommer av vilt skilda anledningar och den stora handlar om väder och vind. Du bor i Nynäshamn, i ett äldre hus som har gamla stammar och så en vinter så blir det extremt kallt – stammarna i fråga fryser och spricker som en följd av detta. Det är vanligast och det är också vanligare i Norrland än i södra Sverige. Läs mer om ämnet här.

Detta problem är mer svårläst sett till att man inte kan förutspå vädret fullt ut. Däremot kan man besiktiga stammarnas skick genom en undersökning med hjälp av kameror och om man upptäcker att de håller ett sämre skick än förväntat så kan man utifrån dessa fakta också vidta åtgärder som exempelvis en relining eller ett stambyte.

Ta alltid hjälp av en rörmokare

Den andra orsaken till vattenskador är den vi inledde texten med. Den handlar om när du som privatperson renoverar utan en rörmokare. Det gäller badrummet i allmänhet, men i synnerhet så är faktiskt köket det område som är värst drabbat. Man ska veta följande om vattenskador. A) de tar ofta tid att korrigera B) de kan drabba tredje part – ponera att du bor i en bostadsrätt i Nynäshamn, renoverar köket utan en rörmokare och drabbas av en vattenskada som sprider sig till de grannar som bor under dig. C) Det kan blir problematiskt att få försäkringsbolaget att stå för kostnaden.

Det senare är intressant och något som är värt att ha i åtanke gällande vattenskador kontra en rörmokare vara eller inte vara. har du anlitat en rörmokare och en vattenskada ändå skulle uppkomma – en olycka, slumpens skördar och så vidare – så kan du påvisa att jobbet i fråga är utfört enligt konstens alla regler. Har du på egen hand gjort arbetet så blir det svårare att övertyga försäkringsbolaget om att allt är skött på ett korrekt sätt. Det kan således bli väldigt dyrt att avstå från att anlita en rörmokare vid en renovering. Och: det går att att dra av 30% av den totala arbetskostnaden tack vare Rot-avdraget. Så himla dyrt är det inte att köpa sig fri från framtida bekymmer.

Ha inte bakpulver i avloppet

28 feb 2018

Flera hemsidor som handlar om avlopp rekommenderar att använda sig av bakpulver i avloppet, vilket vi absolut avråder från. Det kan verka som en bra idé just när man läser det. Det kan låta som en miljövänlig metod, men särskilt miljövänligt är det inte. Har du stopp i ett avlopp, är det endast miljövänlig såpa och varmt vatten som är det enda miljövänliga.

Skruva isär rören

Om du har stopp i ditt avlopp är det enda rätta att skruva isär rören för att komma åt det som stoppar vattnet från att rinna ner i avloppet. Kom bar ihåg att ta en bild av rörsystemet innan du skruvar isär det. Det kan vara svårt att minnas efteråt hur rören satt ihop annars.

Stopp i handfatet?

Har du stopp i ett handfat, till exempel, bör du skruva bort ett ”lock” som finns undertill röret som sitter direkt under handfatet. Ställ en hink under. När du har skruvat bort ”locket” kan det rinna ut en hel del geggiga saker. Det är bra. Ta sedan en mjuk svamp och miljövänlig såpa på. Torka rent inuti röret. Kommer du inte åt, kan du använda en flaskborste för att kunna rengöra röret längre in. Efter det kan du låta varmt vatten rinna genom rören. Kommer det som stoppar vattnet från att rinna, inte bort, kan du koka vatten som du häller i handfatet. Minst en liter hett vatten bör du hälla i handfatet för att få bort allt som stoppar vattnet från att rinna.

Stopp i duschen?

Har du stopp i duschen, bör du egentligen göra på samma sätt som med röret under handfatet. I duschen har du ett vattenlås som du bör ta bort. Det kan komma en massa hårrester när du lyfter på vattenlåset. Ofta är det rester från hår som stoppar vattnet från att rinna ner. Om det händer ofta, kan du köpa en hårfälla, som stoppar hår från att rinna ner med vattnet när man duschar. Det kostar inte mycket och är mycket effektivt från att få stopp i duschen.

När du har fått upp vattenlåset, är det lätt att ta bort allt hår, och annan smuts som kan komma ner i det. Rengör sedan hela vattenlåset med en mjuk svamp och såpa. Låt varmt vatten rinna ner i själva avloppet så att du spolar rent i avloppet också. Om du fortfarande inte får vattnet att rinna ner här, bör du leja en professionell rörmokare att komma till dig. Då har du antagligen mer problem med rören.

Anlita ett proffs

Om du inte vill kan du låta ett proffs göra jobbet. Bor du i Stockholm kan du anlita en rörmokare i Nacka. Är problemet större än att det inte försvinner när du gjort allt detta, bör du låta en professionell rörmokare komma och titta på dina rör. Är du osäker på vad som är fel kan en rörmokare komma och göra en kontroll av dina rör. De kan på ett annat sätt än du, kontrollera sjävla rören. De går då in med en kamera som de kan styra via en dator och ta en titt på rören och rörsystemet. Kanske det är något större fel som behöver åtgärdas av en VVS-montör.

Mansdominerande yrken fortfarande vinnare

24 feb 2018

Det är VVS-montör man ska bli om det kommer till mer lön. En VVS-montör går en utbildning på gymnasiet, men till exempel det kvinnodominerande yrket förskollärare går en tre-årig utbildning efter gymnasiet. En VVS-montör tjänar i snitt 62.400 kronor mer per år än en förskollärare.

”Det handlar om mans- och kvinnolöner”, säger Irene Wennemo, statssekreterare hos arbetsmarknadsministern. ”VVS-branschen måste öppna för yrkeskunniga från andra länder”, anser hon. 

Brist på VVS-montörer och förskollärare

Både VVS-montörer och förskollärare är yrken som saknar personal. Därför skulle båda yrkena behöva fler ungdomar som satsar på att utbilda sig inom det. En VVS-montör tjänar i snitt 33.615 kronor i månaden, medan en förskollärare tjänar 28.400 kronor i månaden. Detta är inget nytt för dessa yrken, så har lönestatistiken sett ut de senaste tio åren.

Så för den som är någorlunda händig och intresserad av teknik är yrkesvalet ganska givet. Däremot är förskolläraryrket ett mycket viktigt och meningsfullt arbete.

Är VVS-lönerna för höga?

Vissa tycker att VVS-montörernas löner är för höga. Som Mats Åkerlind som är förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier och menar att snart kommer VVS-tjänster att bli utkonkurrerade av VVS-montörer från andra länder. Han menar att man har höjt grundlönerna för mycket under kort tid. I sammanhanget bör tilläggas att han bör tycka det, eftersom han företräder arbetsgivarna och de brukar alltid tycka att arbetarnas löner är för höga. På andra sidan finns fackförbundets ordförande Johan Lindholm, som inte helt oväntat inte tycker att lönerna är för höga. Samtidigt medger han att förskollärarlönerna är för låga. Han menar att man inte kan ställa de olika yrkena mot varandra. Istället vill han lägga ljus på de enorma VD-lönerna, där de kan tjäna 74 gånger en arbetarlön.

Ta hand om barn värderas lågt

”Att ta hand om barn värderas lägre än att ta hand om rören inom förskolans väggar”, säger Mathias Åström till VVS Forum. Han är förhandlingschef på Lärarförbundet och ser mer än gärna att de får ett lönelyft på minst 10.000 kronor i månaden. Det har vi hört de senaste femtio åren. Året är ändpå 2018 så man kan tycka det är märkligt att inte utvecklingen har kommit längre när det kommer till jämställda löner mellan män och kvinnor. Vad ska till för att kvinnor ska tjäna lika mycket som män? Och vad ska till för att det enbart är kvinnor som väljer omsrogsyrken? Det har skett några förändringar för att få in kvinnor i mansdominerade branscher men det återstår ännu mycket att göra för att få en balans mellan könen i de båda branscherna.

En VVS-montör arbetar med stora renoveringar och har stort ansvar för rören, att de ska hålla för lång tid framöver. Ingen missunnar dem höga löner, det kanske är förskollärarna som är mycket underbetalda helt enkelt. Många arbetsuppgifter som VVS-montörer har innebär stora renoveringar av rör, stambyten och relining. Läs mer om relining

Badrumsrenovering i Göteborg

9 feb 2018

Bor du i Göteborg och funderar på att renovera badrummet? I Göteborg finns gott om rörmokare och renoveringsfirmor som åtar sig renoveringsuppdrag för badrum. En bra rörmokarfirma kan erbjuda dig totalentreprenad på badrumsrenoveringen, vilket innebär att du bara har att göra med en firma som tar hand om hela arbetet från början till slut, eller komma in och göra de moment du känner att du inte riktigt klarar själv och behöver hjälp med.

Bäst att anlita proffs

En badrumsrenovering är något av det största man kan ta sig an i renoveringsväg i en bostad. Det är också en av de dyraste. Vi menar dock att det alltid är värt pengarna att anlita professionella yrkesmän vid en renovering. Att anlita en rörmokare med våtrumsbehörighet gör att du får garanti samt ett kvalitetsintyg på jobbet, något som är ett måste om du vill kunna kräva ersättning från ditt försäkringsbolag vid skada. Dessutom höjer det värdet på din bostad. Ett kvalitetssäkrat, nyrenoverat badrum är guld värt vid en lägenhetsförsäljning, många lägenhetsspekulanter letar specifikt efter bostäder med renoverade badrum.

Bra planering

Innan du anlitar en VVS-firma för att renovera badrummet bör du planera så mycket du kan. Ta mått på väggar och golv och gör en ritning över hur du vill att det ska se ut. Det är också bra om du vet vilken sorts material det tidigare badrummet är gjort i, då talar vi framför allt om tätskikten bakom eventuellt kakel eller våtrumstapet. Ju mer du vet om ditt gamla badrum, ju lättare blir det för renoveringsfirman att göra en uppskattning av kostnaderna och planera sitt arbete.

Välj även ut vad ni vill ha för inredning, inklusive modeller på badkar, duschkabin, toalett och dylikt. Här kan även renoveringsfirman hjälpa er med förslag som passar er budget. Börja med ytskiktet, vill ni ha kakel, klinker eller mosaik på golv och väggar. Eller kanske en modern våtrumstapet? De moderna våtrumstapeterna finns i alla möjliga typer av färger och strukturer och blir alltmer populära. I Göteborg finns gott om badrumsbutiker och det kan vara bra att besöka några sådana för att få en uppfattning om sortimentet och utbudet. Att se och känna i verkligheten är klart överlägset näthandel. Utnyttja att du bor i en stor stad!

Kostnader och vinster

Det är alltid bra att ta in flera offerter när man ska anlita rörmokare eller VVS-firmor. Göteborg är stort och här finns många aktörer, både fantastiska och mindre seriösa. Den senare kategorin är lyckligtvis liten, men det finns alltid rötägg. Kolla att firman du vill anlita har F-skatt och alla nödvändiga behörigheter och tillstånd. Kolla även in hur tidigare kunder bedömt dem. Det finns många konsumentsidor för hantverk på nätet som du kan besöka.

Ju mer noggrann du är, när du försöker hitta en bra rörmokare i Göteborg, desto större chans att du träffar rätt och hittar någon som du kommer att kunna anlita även i framtiden.

Många fördelar med en professionell rörmokare

Kostnaderna är som sagt stora när det kommer till badrumsrenovering, men kom ihåg att om du anlitar en professionell firma har du rätt till ROT-avdrag på arbetskostnaden, något som får ner priset avsevärt. Betänk också hur mycket renoveringen höjer ditt värde om den är fackmannamässigt gjord. Skulle du sälja lägenheten inom fem år har du också rätt att dra av renoveringskostnaden från vinstskatten.

Allt som allt, inget att egentligen fundera över. Anlita en professionell rörmokare i Göteborg för att få hjälp med badrumsrenoveringen. Det är helt klart en investering som du inte kommer att ångra!

Inte längre lyx med pool

11 jan 2018

Alla som har sett spabad utomhus inser vilken lyx det tillför till bostaden och tomten. Att ha ett spabad utomhus ger en mer lyxig känsla än en pool. Dels ger det dig en mer helhetsupplevelse än att ”bara” ta några simturer fram och tillbaka i poolen. Simma kan du göra var som helst, men att få en skön vattenmassage får du inte var som helst. Har du däremot en sådan hemma, har du höjt värdet på hela din villa. Här kan du bada med familjen, vännerna, bekanta och erbjuda ett festligt tillfälle.

Fördel med en uppvärmd badtunna

Poolen kan du inte använda utomhus när som helst, men en badtunna utomhus med varmt, bubblande vatten kan du det. De flesta spabad håller en temperatur på cirka 37 grader så kalla omständigheter som minus 30 grader. Ska du installera en egen spa-del utomhus bör du  ha plats både för spa-möbeln (tunnan), du bör ha dragna rör till den, ha isolering med isoleringsskivor, filtreringsenhet och en värmekamin, eller en annan värmekälla. Som bas bör du montera en sten- eller gjutplatta, eller en trästomme. Det varierar vad du bäst kan placera den. Du behöver inte så stor area, för den. Det viktigaste är att du har ett bra och stabilt underlag. Den får inte placeras direkt på gräs utan behöver en anlagd och stabil grund.

Isolering av badtunnan viktig

Sedan är isoleringen viktig. Där rekommenderas polyeten, ett material som används till allt från plastpåsar till container av plast. Annat material som behövs till spabadet är akryl och glasfiber, för bästa isolering. I botten läggs en ”gelcoat” som ger en blank yta och ett hårt underlag. Efter det läggs flera lager av glasfiberväv och härdat plast.

...liksom stabiliteten

Nästa aspekt som är mycket viktig är stabiliteten i badet. I botten ska avloppet vara kopplat till avloppsbrunnen och uppvärmningen av vattnet. Själva badet utgörs av en stor ”badtunna” i plast. Utanpå badtunnan bygger man med värmebehandlad faner och ett lock som kan sättas över då ingen badar i den. För bästa resultat är isoleringen viktigast och det är där plasttunnorna kan skilja sig åt. Ju högre kvalitet desto högre pris, så är det ju. Det lönar sig för alla som vill ha en badtunna att se till att köpa av bästa kvalitet. Se den som en investering och som höjer värdet på din villa, sommarstuga eller var du planerar att montera den. Många anser att en badtunna utomhus förhöjer tomtens och husets värde. Att ha en pool, är inte det samma som att bygga en riktig badtunna i riktigt bra trä.

Boka en stamspolning i ditt hus i Stockholm

14 dec 2017

Många hus- och fastighetsägare har väldigt bra koll på vilken status huset eller fastigheterna i fråga har och vad som kan komma att behöva korrigeras i framtiden. Fastighetsägare brukar dessutom använda sig av professionell hjälp i form av teknisk förvaltning som löpande gör genomgångar, besiktigar ytor och områden som i regel brukar vara av det mer kritiska slaget då det kommer till kostnaden om de skulle gå sönder.

För en husägare är detta inte lika enkelt och här får man förlita sig på sitt eget omdöme i kombination med viss professionell hjälp. Rådet vi kan ge gällande detta är att du fokuserar på tre stycken områden varav det ena är något som du kan sköta om på egen hand.

Vi säger här att du äger ett hus i Stockholm och där du vill skaffa dig en bättre översikt av statusen på detta. Där tycker vi att du först och främst ska bege dig ner i din källare och väl där använda sig av dina sinnen. Det vill säga; luktar det konstigt i källaren (värre än vanligt, en källare doftar sällan speciellt gott), ser du fuktfläckar på golvet eller upptäcker att sjok av färg går att pilla bort från väggarna så är dessa samtliga tecken på att det börjar bli dags för en dränering.

Nummer två är svårare och här råder vi dig att använda dig av professionell hjälp; detta då det finns vissa faror inblandat och att det även kan vara svårt att upptäcka eventuella problem. Menas med detta är taket på ditt hus och det här innebär att du årligen – gärna efter vintern – kontaktar en takläggare för en översikt och för korrigering av det som kan vara nödvändigt. Billigare än vad man tror och en bra säkerhet mot att slippa framtida läckage och således också vattenskador.

Stamspolning är en investering

Gällande vattenskador så för detta ord oss in på område nummer tre och även här kommer du att behöva professionell hjälp – ungefär var tredje år. Det handlar här om statusen på rör- och ledningar som löper på insidan av ditt hus i Stockholm och som ideligen slits och riskerar att gå sönder. Genom att var tredje år genomföra en stamspoling så säkerställer du att rören håller över en längre tid och att du slipper de kostnader som en vattenskada obönhörligen för med sig.

Även här kan du dock hålla utkik om huruvida du behöver mer regelbunden stamspoling i ditt hus i Stockholm. Har du många stopp i ditt avlopp, ser du bubblor i vasken eller känner du konstig lukt i avloppet så kan detta vara tecken på att en stamspoling bör göras.

Är då en stamspolning något kostsamt? Nej, det rör sig om att du kanske får betala mellan 2-4000 kronor och denna kostnad är något du ska ställa mot reparation av vattenskador eller mot det betydligt dyrare stambytet som man kan tvingas till. Kort sagt; en stamspolning av ditt hus i Stockholm är snarare än rejäl investering snarare än en utgift.

Valet av firma för känsliga tjänster – inget som bör förhastas

11 aug 2017

När det kommer till vissa tjänster är det viktigare än andra. Om du till exempel anlitar en firma för relining, som inte visar sig vara särskilt bra, kan det bli omständligt och kostsamt att återställa skadan som skett. Om du däremot råkat anlita en mindre seriös aktör för hemstädning, bör det nödvändigtvis inte vara någon större skada skedd.

När man ska anlita en aktör för dylika jobb handlar det inte sällan om stora pengar samt att firmans personal ska arbeta i ditt hem. Det är således viktigt att ett ömsesidigt förtroende finns. Det finns ett antal saker man kan göra för att minimera riskerna för att råka ut för en oseriös aktör.

Offertförmedlare

Ett snabbt sätt att få ett grundligt utbud av offerter och firmor att välja mellan är att låta en offertförmedlare föra dig och firmorna samman. Det här innebär att du skickar in din beskrivning, till exempel att du önskar relining, varpå förmedlaren skickar den vidare till firmor i närområdet.

Det här är ingen garanti för att firman kommer göra ett bra jobb. Däremot ställer många offertförmedlare vissa krav på firmorna för att de ska ingå i ett samarbete. På så vis har offertförmedlaren redan sållat ut de mest oseriösa aktörerna.

Ta referenser

Att ta referenser är alltid en god idé. När det gäller mer känsliga saker, så som en relining eller något annat som kräver god erfarenhet och noggrannhet, är det nästan ett måste. Att blint förlita sig på att den firma man hittar kan göra ett bra jobb är inte att rekommendera. Gör man så ökar man risken att råka inleda ett samarbete med en firma som inte blir särskilt bra.

Det finns flera sätt att kolla upp referenserna hos ett företag. Till exempel kan du ringa firman och be om att få tidigare kunder som referenser. Det bästa är om firman har utfört samma jobb där som du vill ha utfört. Om det till exempel är relining som ska utföras i ditt hem, kan det vara en idé att fråga efter en referens som firman gjort just relining hos.

Det går såklart även att kolla upp recensioner och omdömen online. Dessa går inte alltid att lita helt och hållet på, men kan åtminstone ge en fingervisning av hur firman arbetar med sina kunder på det stora hela. Om det är bara är en eller två anonyma recensioner är dock underlaget alldeles för tunt för att säkert dra någon slutsats av det.

Undvik stopp i avloppet

17 apr 2017

Avloppet är något som man bör vara försiktig med. Framför allt bör man vara vaksam på vad man faktiskt slänger där. Trots att det är till för att hantera toalettbesök, och till viss del papper, är det många svenskar som låter lite allt möjligt spolas ner. Till exempel har Stockholm Vatten rapporterat om att människor slänger i allt från cigaretter och bindor till skräp och mat. Även om det är Stockholm Vatten som hävdat detta, gäller det givetvis inte bara i Stockholm, utan sannolikt över hela landet.

Stopp i avloppet är alltså något man vill undvika. Som Stockholm Vatten påpekar är en bra början att endast låta kiss, bajs och toapapper ner i toaletten. Utöver det finns det ett antal åtgärder man kan vidta för att undvika ett stopp i avloppet (eller lindra det). Följande tips gäller inte bara för toaletten – utan även för köket och golvbrunnen i badrummet. Använd dessa och du slipper förhoppningsvis göra en rörinspektion eller andra kostsamma ingrepp framöver.

Ha en extra slasksil

När du arbetar i köket är det lätt hänt att lite för stora saker åker ner i avloppet i vasken. Det kan till exempel hända när du rensar fisk, frukt, skalar potatis eller sköljer ur en gryta med ris i. I många vaskar finns redan en sil som täcker avloppet – men ibland är den inte tillräcklig.

Ett bra sätt att skydda avloppet på här är att helt enkelt skaffa en extra slasksil. Skaffa gärna en ganska stor sådan, för att lättare få ner skräpet där i. När du är klar kan du helt enkelt slänga det som fastnade där i soptunnan.

Tvätta ur vasken

Fettavlagringar kan sätta sig i avloppsröret under vasken. Till exempel kan det hända om man hällt ner oljor och just fett i vasken. Istället för att hälla ur fettet i vasken, kan du helt enkelt torka upp fettet med hushållspapper och sedan slänga det i soptunnan.

Om du ändå har hällt ner fett i vasken under en längre tid, kan du behöva göra dig av med det. Ett enkelt sätt att göra detta på är att skölja med så varmt vatten kranen tillåter. Låt det gärna stå och rinna en stund! Om inte detta görs, kan fettlagret komma att växa, och så småningom orsaka stopp i röret. Om det här är anledningen till stoppet behöver du dock knappast kosta på dig någon rörinspektion, då du redan känner till problemet. Är du osäker på om du trots allt behöver en inspektion av rören hittar du mer information på denna sida.

Sköt om golvbrunnen

Golvbrunnen bör hållas efter regelbundet. Detta kan göras genom att rensa bort hår, tvål och hudavlagringar lite då och då. Om du har duschat efter att ha kommit hem från stranden (med en hel del sand), kan det vara läge att rensa avloppet efteråt. Likaså gäller om du till exempel har rengjort stövlar eller sysslat med annan typ av grovrengöring i duschen.

Här får man väga av lite från gång till gång och dusch till dusch. Lite sand efter stranden kanske inte är något problem för vissa duschar, medan det kan slå hårdare på andra. Givetvis beror det också på hur mycket sand det är. Är det väldigt mycket sand kan det vara läge att skölja av sig med trädgårdsslangen innan man går in i duschen.

Det sistnämnda är troligen det bästa – annars kan en rörinspektion behöva göras för att hitta problemet med avloppet, om det nödvändigtvis inte är sanden. En rörinspektion kan bli lite dyrt, så det är gärna något man besparar plånboken.

Jobba med VVS

11 apr 2017

Att arbeta som montör inom VVS innebär att bland annat att man installerar och utför reparationer av rör. Även annan utrustning som används för värme, ventilation och sanitet kan en VVS-montör arbeta med. Att vara montör inom VVS skiljer sig en hel del från att jobba som industrimontör, även om vissa kan blanda ihop yrkena. En industrimontör jobbar ofta med grövre rör och med mycket svetsning.

Den som vill arbeta inom VVS går en god arbetsmarknad till mötes. I stort sett hela landet (inkl. Stockholm, Göteborg och Malmö) råder mycket liten konkurrens om jobben enligt Arbetsförmedlingen. Undantaget är Lappland där konkurrensen bedöms vara ”liten” istället för ”mycket liten” som i övriga delarna av landet. Arbetsmarknaden för de med kompetens inom VVS ser alltså mycket ljus ut.

Arbetsuppgifter

VVS-montörer jobbar ofta med olika typer av installationer vid om- och nybyggnationer. Utöver det är det vanligt att göra jobb vid underhåll och service av liknande installationer. Att VVS-arbetet utförs riktigt är viktigt för fastigheterna och de som vistas i dem. Till exempel kan en montör inom VVS ansvara för att montera rörledningar och värmesystem som gör att de boende kan duscha, tvätta, diska och få ett bra inomhusklimat i allmänhet.

Utbildning

Den som vill arbeta inom VVS kan få sin utbildning på gymnasiet genom VVS- och fastighetsprogrammet. Gymnasium som erbjuder det här programmet finns utspridda över hela landet. I storstäderna (Stockholm, Göteborg och Malmö) finns det ibland till och med flera skolor att välja mellan.

Efter genomförd utbildning söker man anställning som lärling hos ett företag i branschen. Om anställningen som lärling fungerar bra får man sedan avlägga ett branschprov. Om branschprovet klaras blir man branschcertifierad VVS-montör.

En del yrkesverksamma inom VVS har dock inte gått programmet på gymnasiet. I vissa fall går det att få hela utbildningen genom en lärlingsanställning hos ett företag.

Arbetsmarknaden

Som nämnt i inledningen, ser arbetsmarknaden mycket god ut för de som jobbar med VVS. Över hela landet (inkluderat storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö), råder ”mycket liten konkurrens” om jobben enligt Arbetsförmedlingen. I de nordligaste delarna av Sverige råder dock istället en ”liten konkurrens” om jobben inom VVS. På pappret har man alltså lättare att få jobb i Malmö än i norra delarna av landet.

Att det råder så liten konkurrens om jobben har mycket med den starka byggkonjunkturen att göra. Idag finns ungefär 19 000 anställda VVS-montörer i hela landet – men marknaden ropar efter fler. Är man färdigutbildad VVS-montör med yrkesbevis har man alltså mycket goda utsikter vad gäller anställning. Arbetsgivare runt om i landet upplever att det inte finns tillräckligt många montörer som kan ta de lediga jobb som erbjuds.

Här hittar du inspiration till nytt badrum

20 feb 2017

Börjar den gamla och slitna badrumsmattan fråduschrumn 70-talet ha gjort sitt? Dags att ge badrummet en behövlig renovering? Börja då med att ta inspiration från flera olika håll och låt det sakta men säkert växa fram hur ditt nya badrum ska se ut. Det finns nämligen betydligt fler möjligheter än vad många tror från början.  Detta oavsett om du bor i Helsingborg i söder eller Kiruna i norr. 

Enhetlig stil

Oavsett vilken stil man väljer så bör man hålla den enhetlig. Är det orientalist, afrikanskt eller modernistiskt bör detta gå som en röd tråd genom hela badrummet. Allt från kakel och duschkabin till krokar och övrig inredning. De som tänkt ha en specifik stil kan hitta inspiration från inredningsbutiker som inte alltid främst är inriktade mot just badrum. Risken är nämligen att man enbart fokuserar på badrumsrenoveringen och glömmer att inredningen är viktig del som skapar helheten.

Mässor & större varuhus

Från företag som säljer kakel och klinkers går det alltid att få kataloger med bilder på en mängd olika badrum. Dessa kan även ofta hittas hos företagen som erbjuder badrumsrenoveringar. Att titta i kataloger kan ge inspiration – men det är ändå inte ”på riktigt”.

Att åka på mässor skapar däremot en tydligare bild av hur badrummen kan skapas. Badrum, i olika dess former, presenteras utifrån vad som är populärt och ofta är det nya innovationer och idéer som lyfts fram på dessa mässor. Kanske är det dags att installera ett badrumsskåp med trådlösa högtalare eller ha en massagedusch istället för en vanlig dusch?

Även de större varuhusen brukar kunna erbjuda mindre utställningar där de skapat badrum utifrån olika stilar och innovativa funktioner.

Glöm inte gratis offerter

Generellt kommer företag som genomför badrumsrenoveringar i exempelvis Helsingborg ut gratis och ger offert på arbetet. När de kommer ut ser de tydligt hur mycket jobb som krävs och får höra hur kunden har tänkt sig arbetet. Många väljer att boka in företagen när de vet exakt hur de vill ha det. Men ett tips är att bjuda in dem i ett betydligt tidigare skede. Det är trots allt hantverkare som genomfört en mängd badrumsrenoveringar och sett alla möjliga lösningar. Fråga vad de skulle rekommendera och få idéer från de som verkligen kan sin sak.

Hemnet

Ett tips är att se hur andra har tänkt när de genomfört en badrumsrenovering. Hälsa på hos andra personer – digitalt. Badrummet är ett av de rum som ofta lyfts fram lite extra när en bostad är till försäljning via Hemnet. Detta åtminstone om de är nyrenoverade vilket gör att värdet ökar rejält.

Fördelen med Hemnet är att man verkligen får se badrum som faktiskt finns på riktigt. Detta till skillnad mot utställningar på mässor, på varuhus och arrangerade bilder i inredningsmagasin.

Hur du hittar rätt rörmokare i Stockholm

10 jan 2017

Överlag så har det blivit svårare att hitta hantverkare av god kvalitet. Till stor del så beror detta på att det finns så pass många olika företag och att ökningen skett sedan rot-avdraget såg dagens ljus. Rot-avdraget är definitivt till största del positivt – fördelarna är betydligt fler än nackdelarna; men en av nackdelarna som kommit ä tyvärr lite för stor för att man ska kunna rycka på axlarna åt det.

Det handlar nämligen om fuskjobb och där en kund anlitar exempelvis en rörmokare för att dra vatten och avlopp till sin bostad; bara för att efter ett tag upptäcka att fukt- eller vattenskador uppkommit som en följd av dennes jobb. Tyvärr är detta inte alls ovanligt och rörmokare kan här bytas ut mot exempelvis snickare, mot målare, mot takläggare eller mot elektriker; samtliga branscher där rot-avdraget gäller har fått sin beskörda del av kakan.

Här ska man tillägga att ungefär 8 av 10 fortfarande är hederliga yrkesmän som ger valuta för pengarna – men att det finns två stycken kvar; det anser vi vara illa nog och tillräckligt många för att utfärda en varning. Vi tänkte här visa några knep för hur du kan agera för att hitta rätt, för att få en yrkesman som sköter sina åtaganden och som gör ett jobb enligt konstens alla regler. För enkelhetens skull så håller vi oss till rörmokare och vi säger att du bor i Stockholm då det finns störst urval just där (och således störst risk att anlita fel person/företag).  Följer du dessa punkter så skaffar du dig ett avsevärt mycket bättre utgångsläge och minimerar risken att råka ut för ett fuskjobb.

  • Certifikat och behörighet: naturligtvis, men det är något som du som kund måste dubbelkolla. Du kan inte ta för givet att din rörmokare de facto får göra det du anlitat honom för.
  • Kunder: Har denne rörmokare byggt upp en kundstock genom åren och finns det möjlighet för dig att kontakta några av dessa? Helst ska detta ske genom att du ringer, men i nödfall kan även mail fungera.
  • Priset: ett lågt pris ska du dra öronen åt dig inför. Det handlar nämligen ofta om lockpriser. En oseriös firma lägger sig bra mycket lägre än vad konkurrenterna gör och lockar därigenom kunder. Vi skulle ställa oss skeptiska till en sådan rörmokare i Stockholm – men ska du anlita en sådan: se till att vara noggrann med att kolla referenserna innan.
  • Intrycket: det totala intrycket är naturligtvis viktigt. Hur känner du egentligen; får du förtroende för företaget/personen du träffar – ger han ett seriöst och bra intryck? Lita på din magkänsla och se till att träffa fler än ett företag. Naturligtvis: gäller det ett enklare jobb – ett stopp i avloppet – så kan du anlita vilken rörmokare som helst; våra tips gäller större projekt som exempelvis vid en badrumsrenovering.

Badrumsrenovering på egen hand – är det värt det?

10 dec 2016

Fler och fler svenskar väljer att renovera i sina hem. Detta som en följd av många har fått det lite bättre ställt och att det dessutom har blivit lite av en trend. Ser man på tv eller tittar i tidningshyllan i den lokala affären så finns det extremt många program/tidningar som rör områden som inredning och renovering. Det ligger, helt enkelt, i tiden och då dessutom rot-avdraget finns tillgängligt och står redo att använda så finns där ytterligare ett starkt argument till varför man ska kosta på sig att göra om lite hemma.

Primärt så handlar det om två stycken rum där mest fokus läggs; två rum där man vistas dagligen och som man gärna ser en lite lyxigare utformning- och inredning i. Vi talar här om badrummet och köket. Tyvärr så är inte beröringspunkterna dem emellan slut där. Nej, både en köks- och en badrumsrenovering är dels ganska dyra och dels så handlar det om projekt som för med sig lite större risker. Här menar vi att båda dessa – vid felhantering – kan innebära exempelvis vatten-, fukt och mögelskador och att det kostar en ansenlig summa att korrigera dessa; även om de skulle upptäckas i tid. Generellt så är vårt råd vid en badrumsrenovering (vi väljer att fokusera på en sådan här) att man tar hjälp och att man använder sig av det rot-avdrag vi nämnde ovan.

Du kan – som förklaring till hur detta fungerar – dra av 30% av arbetskostnaden för din badrumsrenovering; detta med ett årligt tak på 50.000 kronor. Generöst och synnerligen välkommet. Och: väldigt enkelt att använda. Allt du behöver göra är att A) logga in på Skatteverkets hemsida för att se att du är berättigad B) säga till den hantverkare du anlitar att du vill använda rot-avdraget och C) få beloppet draget redan på fakturan. Du slipper således allt krångel med pappersarbete och dylikt jobb.

Vi vill dock – tyvärr – även tillägga att du inte kan luta dig tillbaka och känna dig helt trygg med att din badrumsrenovering kommer att ske på ett säkert sätt. Nej, det finns lite för många oseriösa hantverkare i omlopp för att denna trygghet ska kunna kännas. Och: det är till syvende och sist du som avgör vilken du anlitar.

Så hittar du rätt företag för din badrumsrenovering

Innan vi ger några tips kring detta så ska vi även säga att just en badrumsrenovering med fördel utförs av en och samma firma. Det vill säga –tar du hjälp, så ska du anlita ett företag enligt modellen totalentreprenad snarare än att anlita exempelvis en plattsättare, en elektriker och en rörmokare. Detta för att du dels får bättre kontroll och dels också att jobbet blir effektivare utfört (av, enligt oss, förklarliga skäl; alla vet var i projektet de befinner sig och kan anpassa sitt eget arbete utifrån hur de andra ligger till tidsmässigt).

Det vi tänkte göra är att ge några tips kring hur du hittar rätt hantverkare och hur du i och med detta slipper känna oro kring vad för otrevligheter din badrumsrenovering kan föra med sig.

Kontakta fler företag. Ta in offerter från så många företag du kan. Välj bort den billigaste och välj även bort den dyraste (den förra håller förmodligen väldigt låg kvalitet, den senare har ett pris som inte alls påvisar någon höjning av kvaliteten).

Se över referenser: ring tidigare kunder och hör hur de upplevt jobbet. Det här får gärna gå lite längre tillbaka i tiden också.

• Kolla betyg och annat på internet. Sök på företagets namn och se om det finns något skrivet om det där. Står det exempelvis - Andersson AB – en bluff – ja, då kanske denna firma inte ska anlitas för din badrumsrenovering.

Hur länge har företaget funnits? Ju längre desto bättre. Se även till att alla anställda har certifikat och behörighet för det som de ska göra.

Dokumentera arbetet. Se till att antingen du eller företaget dokumenterar momenten som sker i din badrumsrenovering. Skulle någonting gå snett då är det bra att ha exempelvis bilder att visa upp för ditt försäkringsbolag.

Här kan du läsa mer om en badrumsrenoverare som har den rätta kompetensen.