Är du i behov av en dränering?

Man brukar räkna med att villor behöver dräneras ungefär var trettionde år. Ibland också mer frekvent än så. Att dränera innebär att man gräver ett dike runt villan och att man sätter in dräneringsrör samt en duk som leder bort vatten från husets grund. Om inte detta sker så kan man drabbas av vatten-, fukt och mögelskador.

Det är också de tydligaste tecknen på att man bör genomföra en dränering i huset: börjar det lukta unket - mer än normalt i källaren - eller att mans er hur färg börjar släppa från tak och väggar så är det tydliga indikationer på att det är dags att ringa ett företag för en mer noggrann undersökning.

Hur pass omfattande dränering som krävs är något som avgörs primärt av en fukttekniker som undersöker magnituden av skadorna. Därefter så kommer undersökningen att ligga till grund för hur pass omfattande dräneringen i fråga blir.

Vi tänkte här fokusera lite på vädret. Man kommer att, som sagt, gräva upp ett dike längs med husväggarna. Det gör att sommaren - tvärtemot vad många tror - är en sämre årstid. Faktum är att hösten är bättre sett till att det börjat bli lite kallare och ett visst mått av tjäle hunnit lägga sig. Fördelen med tjäle är att din tomt inte kommer att ta lika stor skada av de tunga maskinerna som används. De sjunker inte ner lika djupt och det gör att arbetet med att återställa tomten blir enklare - och billigare. Nackdelen med hösten och en dränering då är att det kan regna; ganska rejält.

Väderskydd kan vara en bra lösning

Det finns en lösning som kan skydda arbetet med en dränering. Detta i form av ett väderskydd som kan placeras ovanför arbetet. Ett kraftig regnfall kan skapa problem och ett väderskydd gör projektet mindre känsligt. I en större skala så kan man se väderskydd som en absolut nödvändighet; vid större projekt så används väderskydd för att säkerställa att arbetet blir klar på utsatt tid - oavsett om det handlar om vinter, höst, vår eller sommar.

Ett väderskydd finns således i mindre storlekar och i gigantiska sådana (tänk bygget av en fastighet) och de har samma princip: säkra projektet, säkra alla utrustning och allt material samt att ge företag - och privatpersoner - en effektivare arbetsgång.

Kolla upp med företaget du anlitar för din dränering om de anser att ett väderskydd behövs, om de har något eget alternativ eller om du bör hyra ett sådant på egen hand. Läs mer om väderskydd här.

Så lång tid tar en dränering

Hur lång tid arbetet med en dränering - och hur mycket det kostar - är svårt att säga. Frågorna hör ihop. Säg att en rimlig uppskattning av tid och pris för ett vanligt projekt ligger - inklusive rot-avdraget - på ungefär 100.000 kronor. Detta för ett hus på 100 kvm och där allt material är inräknat - grus, dräneringsrör, isolering - samt där allt markarbete och återställning inkluderats. Vi har inte räknat på kostnaden för att hyra väderskydd så detta inte är standard, men som sagt, kan ge ett effektivare arbete i samband med en dränering.

100.000 kronor kanske låter extremt högt, men slår man ut den kostnaden på intervallen om 30 år så hamnar en årlig kostnad på omkring 3000 kronor. Något som man kan ha som måttstock för att bygga upp en buffert.

dränering

31 May 2018