Blogg

RSS

Hur och varför man utför OVK-besiktning i Stockholm

6 Feb 2023

Alla fastigheter som inte används som enfamiljshus ska enligt lag besiktigas med jämna mellanrum. Har du bokat OVK-besiktning i Stockholm för din fastighet?

En OVK-besiktning handlar om att inomhusklimatet i fastigheter behöver vara tillräckligt bra. Speciellt viktigt är detta i byggnader som används för sjukvård eller hälsovård, eller som skolor och förskolor. Effekten av inomhusluft med en god portion föroreningar och dylikt i kan man självklart tänka sig. Just därför finns denna lagstiftning. Skolor och sjukvårdslokaler är också arbetsplatser för många människor.

Samma mål har man med OVK-besiktning av offentliga lokaler, kontor och andra arbetsplatser och lägenhetshus. Där människor vistas många timmar alla dagar ska inte luften medföra risker för hälsan. Detta åstadkommer man genom regelbundna undersökningar med uppföljning. Det utdöms också viten om inte problem åtgärdas.

Hur en OVK-besiktning utförs

När man ska utföra en OVK-besiktning i Stockholm använder man flera olika metoder för att undersöka inomhusklimatet i en bestämd fastighet. En metod är att använda kalibrerade mätare för att kunna bestämma om luften innehåller föroreningar, och i så fall vilka och i vilka halter. Man brukar också föra igenom fjärrstyrda kameror i själva ventilationsrören för att kunna se skador eller andra problem.

Efter besiktningen utfärdas ett protokoll. Ser allt bra ut kan detta sättas upp i lokalen. Hittas problem som behöver åtgärdas måste detta ske inom en viss bestämd tid. Därefter sker en ombesiktning. Sker inte de åtgärder som behövs kan fastighetsägaren få betala vite fram tills en ny, godkänd, undersökning har gjorts.

Därför bör du boka in besiktning av din ventilation i Uppsala

9 Jan 2023

Ventilation är en viktig del av en bra miljö i både arbetslokaler och hem. I Uppsala finns möjlighet att boka in regelbundna besiktningar av ventilationen.

Visste du att ett ventilationssystem faktiskt kan göra mer skada än nytta om det inte underhålls ordentligt? Om du vill bibehålla god luftkvalitet inomhus bör du se över din ventilation med jämna mellanrum, så att du är säker på att det verkligen är frisk luft som pumpas runt i ditt hem eller dina lokaler.

På vissa ställen märks det tydligt när ventilationen slutar fungera. Ett kök som plötsligt osar igen är till exempel inte så svårt att felsöka – självklart är det ventilationen som bör ses över. Men på andra ställen kan det vara knivigare att veta om ventilationen gör vad den ska eller ej. Därför är det viktigt att boka in regelbunden översyn av ventilationssystemet.

Ventilation – besiktning av kunnig installatör

Ofta kan samma firma som installerade ventilationen även komma tillbaka och besiktiga den med jämna mellanrum. Då kan du dessutom vara säker på att de kommer kunna reparera den vid behov, med tanke på att det var de som sålde produkten! Olika ventilationssystem kan skilja sig åt vad gäller konstruktion och funktion, och det är inte säkert att alla ventilationsfirmor har koll på alla typer av system.

Om det var länge sedan en kunnig fackperson såg över ventilationssystemet i ditt hem eller din lokal kan det vara klokt att boka in en tid för besiktning av systemet. Dålig ventilation kan vara direkt skadlig för hälsan och inte minst påverka produktiviteten för den som befinner sig i hemmet eller lokalen. Utan bra luft är det svårt att koncentrera sig. Läs mer om ventilation på denna webbsida: https://www.ventilationuppsala.nu/ 

Rörmokare i Hägersten är snabbt på plats

28 Dec 2022

När du behöver hjälp med VVS-tjänster är en rörmokare i Hägersten snabbt på plats om läget är akut. Du kan även kontakta en rörmokarfirma för planerat arbete.

Det kan vara bra att veta var du ska vända dig om du till exempel behöver byta vattenkranar, packningar eller rördelar. Då är det en rörmokare du ska anlita. Dessa kunniga yrkespersoner följer gällande branschregler. En rörmokarfirma erbjuder dig också andra tjänster som installation av värmepumpar, pannor och golvvärme samt högtrycksspolning.

Nu kanske du tänker att det är enkelt att fixa det där på egen hand. Men för att arbetet ska bli korrekt utfört måste du ha den rutin och de kunskaper som krävs för att möta de krav som ställs på VVS-arbeten. För att du ska få ett bra och hållbart slutresultat är det en god idé att anlita en pålitlig rörmokare.

En rörmokare kan VVS utan och innan

I Hägersten finns det rörmokare som har fullständig kompetens inom VVS. Dessa duktiga hantverkare utför arbeten åt privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar. Vanliga uppdrag för en rörmokare är byte av kranar och blandare samt avloppsrensning. Det kan även handla om installation av VVS-utrustning i kök och badrum med mera.

Funderar du på att installera en värmepump? Då kan du få hjälp av en rörmokare med att räkna ut energibesparingen du gör om du byter till denna typ av system. Givetvis får du också hjälp med installation och service av den värmepumpanläggning du väljer. Alla arbeten utförs noggrant enligt gällande branschstandard. Du kan hitta mer info kring en rörmokare på denna sida: rörmokarehägersten.nu

Rörmokare Täby - en viktig del av underhållet

31 Oct 2022

Som villaägare så blir man ganska snabbt varse att de riktigt höga kostnaderna är de som man inte planerat för. Akuta skador sticker alltid iväg i pris och dessutom så har man heller inte hunnit bygga en buffert för att hantera dessa. Detta gör att underhållet blir en extremt viktig faktor.

Har du en villa i Täby så ligger det på ditt ansvar att kontrollera allt från tak vidare till ytskikt och hela vägen bort till exempelvis värmepump och statusen på denna. Det svåra handlar om att kontrollera det man inte ser. Hur mår egentligen stammarna i din villa? Med hjälp av en rörmokare i Täby kan du få svar på den frågan - och det bästa av allt är att du får svar nästan direkt och att du betalar en väldigt låg summa för detta.

Stammarna är de rör och ledningar för vatten och avlopp som löper på insidan av din huskropp och som baserat på detta dels glöms bort - man ser dem inte - och dels också är svåra att hålla uppsikt över. Man kan förvisso se varningssignaler på att någonting är fel - det bubblar i avloppet, det luktar konstigt, vattnet rinner inte undan, det blir ständiga stopp i toan - men det krävs en professionell bedömning för att säkerställa att stammarna inte ska gå sönder och därmed att en vattenskada riskerar att uppkomma.

En rörinspektion ger snabba svar

Idag kan en rörinspektion utförd av en rörmokare i Täby ge klara besked om stammarnas skick. En rörinspektion innebär att rörmokaren för in slangar med kameror i ena änden i stammarna och att han sedan i realtid - via en dator - kan undersöka hur skicket är. Finns det problem så har du sedan en möjlighet att åtgärda detta på ett tidigt stadium och därmed också undvika att hamna i den situation med vattenskada vi ovan nämnde.

Åtgärderna i fråga kan handla om allt från en rörspolning - stammarna spolas och alla eventuella stopp i form av fett och smuts försvinner - eller en relining. I värsta fall kan det handla om ett stambyte. Hur åtgärderna ser ut är egentligen oväsentligt. Det viktigaste är att man genom en rörinspektion de facto ges tid att utföra dem. Läs mer om rörinspektion på den här hemsidan: https://www.rörmokaretäby.nu

Högtrycksspolning kan lösa proppar i Stockholm

26 Sep 2022

Stopp i avloppet och andra problem kan lösas med högtrycksspolning. En firma i Stockholm kommer ut och filmar rören för att avgöra om metoden är lämplig.

Bostadsrättsföreningen Gökboet i utkanten av Stockholm hade problem med rörledningarna. Det rann alltid undan dåligt i vaskar och duschar. Ibland kom det liksom ett kluckande ljud från rörledningarna och det kunde också lukta illa. Om det ville sig riktigt illa så blev det stopp i avloppet. Det kom ständigt klagomål från de som bodde i huset.

I styrelsen funderade man nu på hur man skulle åtgärda dessa problem. Var det dags för stambyte? Detta var något man fruktade eftersom det skulle bli både mycket kostsamt och dessutom riktigt besvärligt för de boende i lägenheterna. Eller kunde man kanske satsa på relining?

Högtrycksspolning – bort med skiten

Det gick naturligtvis inte riktigt att bestämma sig för rätt väg att gå utan att först få undersökt rörledningarna. Alltså vände man sig till en firma som kom med sin specialbyggda kamera och filmade inuti rören. Efter deras analys av filmen så kom beskedet. Det skulle säkerligen räcka med en högtrycksspolning av rören.

Rören i sig var i bra skick. Men det hade blivit som det alltid blir – matrester, fett, tandpetare, snusprillor och hår i en enda blandning hade börjat sätta igen rören. Med högtrycksspolning skulle man kunna lösa upp och få ut allt detta som skapade problemen. Tipset var sedan att fortsätta att spola med jämna mellanrum för att förebygga att nya problem uppstod.

Håltagning i Stockholm – för rör och kablar

13 Sep 2022

Du ska göra genomföringar för kablar och rör i väggar av betong och tegel. Då bör du anlita ett företag som har specialkunnande om håltagning i Stockholm.

Du ansvarar för ombyggnad, reparation och underhåll i ett fastighetsbolag. Ett större bestånd av äldre bostadshus har förvärvats. Fastigheterna måste renoveras och byggas om. Nya kablar för el ska läggas in. Hissar ska installeras och i schakten behöver håltagning göras. Systemet för ventilation är undermåligt och ett nytt FTX-system med energiåtervinning ska installeras. Nya ventilationstrummor måste då dras genom några betongväggar.

Du tar kontakt med ett företag som specialiserat sig på håltagning i Stockholm. Att göra hål i betong kan utföras på olika sätt. I de flesta fall använder man sig av speciella borrkärnor. När hålen är gjorda ska de se snygga och prydliga ut. Sådana jobb kräver verktyg som är tillverkade i robust metall.

Håltagning i Stockholm – fyrkantshål

Alla hål behöver inte vara runda. På flera ställen i dina fastigheter vill du öppna upp med fyrkantiga hål. Det behöver göras i både väggar, golv och tak. En specialist på håltagning i Stockholm gör det med kedje- eller handsågar. Arbetet börjar med att ett hål borras så att en sågklinga kan föras in.

På några ställen i fastigheterna behöver betong brytas och slås ner. Då behövs en rejäl slaghammare för jobbet. För att kanter sedan ska bli släta och snygga avslutar man med att såga. Efter en del ingrepp kan betongen bli kantig, men ojämnhet kan rättas till med betongslipning. åt detta företag hjälpa dig med håltagning: håltagningstockholm.se

Smed löser problem i Stockholm

23 Aug 2022

Det finns många tillfällen när man kan ta hjälp av en smed i Stockholm. Det kan vara att man önskar staket, stålkonstruktioner eller en handikappramp.

Andreas och Anna bodde i en lägenhet som passar perfekt för dem. Anna satt i rullstol därför var lägenheten handikappanpassad och låg dessutom på första våningen. Det var inte förrän nu som de hade hittat sitt drömhus. Ett enplanshus med en vacker trädgård som låg en bit utanför Stockholm.

Nu höll hantverkare på att anpassa huset så att Anna skulle kunna göra vardagssysslorna som att laga mat och diska. Men det fanns en sak till som de behövde ordna och därför åkte de ut till huset för att möta en smed. Denne skulle se hur han kunde göra en handikappramp för att underlätta för Anna att komma in i huset.

Egen lyckas smed

De lade en beställning på handikapprampen hos en smed i Stockholm som kunde göra exakt det som de önskade. Allt började komma på plats i bostaden och det närmade sig inflytt. Nu såg de fram emot att smeden skulle bli klar med rampen och komma för att installera den vid huset.

Hela familjen hade hjälpt till med att flytta bohaget medan paret var på en kort semester. Smeden kom och installerade handikapprampen lagom i tid till att paret skulle komma hem. Dagen efter installationen parkerade Anna och Andreas framför huset. Nu skulle de börja sitt nya liv i sitt fina hus. Lycklig rullade Anna in på den nya rampen och maken Andreas följde henne in.

OVK i Stockholm – en besiktning som är till för din och andras hälsa

10 Aug 2022

Vid en OVK-besiktning i Stockholm letar man efter fel i ventilationen som kan göra att din inomhusmiljö är farlig. Det är alltså viktigt att den genomförs.

Varje byggnad är försedd med ett ventilationssystem som ska förse inomhusmiljön med bra luft. Det är viktigt för dig som arbetar inomhus att du kan känna att du får tillräckligt med syre. Utan ren luft kommer du att kunna få symptom som till exempel illamående och huvudvärk. Det kan vara tecken på att du blivit sjuk av din inomhusmiljö.

En bra inomhusmiljö är oerhört viktig för din hälsa. En OVK är en besiktning som alltid ska göras av en certifierad kontrollant. Denne kontrollerar då så att ventilationssystemet fungerar som det ska. Detta sker med cirka tre till sex års mellanrum beroende på vad det är för någon slags lokal det handlar om.

OVK-besiktning på skolor och vårdinstanser är viktigt i Stockholm

En lokal som används som förskola eller vårdinstans ska kontrolleras vart tredje år. När det gäller lokaler som används för kontor eller personalutrymmen, flerbostadshus och industri, kan det vara sex år som gäller. Det beror i så fall på vilket slags ventilationssystem som sitter i byggnaden.

Det är lag på att göra en OVK med jämna mellanrum. Det gäller i Stockholm och på alla andra platser. Det är alltså ingenting du eller någon annan kan smita undan med på något sätt. Förmodligen är det inte heller ett ansvar du vill smita från. Alla vill ju ha en bra miljö att arbeta i. Hör av dig till detta företag för att få en OVK-besiktning gjord: ovkbesiktningstockholm.nu

Din smed i Stockholm är än lika aktuell

15 Jul 2022

Smedyrket drar tankarna tillbaka till medeltiden men är aktuellt än idag. Hos en smed i Stockholm kan du få hjälp med allt från smidesprodukter till stålhallar.

Smedyrket har existerat i tusentals år. Det är ett hantverksyrke där smeden med hjälp av olika smidesmetoder formar om metallstycken. Vid glödgning värms metallen upp till höga temperaturer för lättare bearbetning och vid vällning är temperaturen så pass hög att två bitar kan smälta samman. Det finns två typer av smide: kallsmide och varmsmide, vilka definieras av sina namn.

Då man nämner smide är det många som tänker tillbaka till medeltiden. De tänker på smide av svärd och annan medeltida krigsutrustning. Men smedyrket är minst lika aktuellt idag. Din lokala smed i Stockholm kan hjälpa till med allt från att reparera broar till att sätta upp stora stålkonstruktioner.

Kvalitetssäkrad smed i Stockholm

Då du besöker en smed i Stockholm inom industrin kan du förvänta dig ett helt team av tusenkonstnärer. De behärskar flera olika svetsmetoder, har god materialkunskap och konstruktionskunnande. Smedyrket är helt enkelt mycket mer komplext än vad man först kan tro och sträcker sig från små smidesprodukter till stora stålkonstruktioner.

För att kunna titulera sig som smed och kunna arbeta med svetsning behöver man en svetslicens inom Europa. Det är ett kvalitétskrav som kan vara bra att ha koll på innan man kontaktar en smidesverkstad. För att få ett hållbart och snyggt utfört jobb är det viktigt att du kontaktar ett proffs när det kommer till smide och svetsning. Så låt istället en licensierad smidesverkstad göra jobbet!

Spiraltrappa i Stockholm utfördes med smide

29 May 2022

En skräddarsydd spiraltrappa i smide blev pricken över i för lägenheten i Stockholm. Smidesverkstaden var till stor hjälp med planering och utförande.

Monica hade köpt en fantastisk lägenhet i två plan i Stockholm. Hon planerade nu för att sätta sin egen prägel på den. Hennes idéer och tankar var mycket specifika. Bland annat ville hon ha en spiraltrappa i smidesjärn mellan våningsplanen. Det skulle bli så snyggt.

Hon vände sig till en firma som hade bred erfarenhet av att tillverka smidestrappor. De visade några exempel på vad de hade gjort förut. Hon blev mycket imponerad och ännu mer inspirerad i sitt projekt. Trappstegen skulle vara av trä för att det inte skulle låta så mycket när man gick i trappan. På ovanvåningen skulle trappräcket vara sirligt elegant.

Smidigt smide och montage

Ett tag efter mötet återkom firman med detaljerade ritningar på den planerade trappan samt en kostnadsoffert. Visst blev det dyrt men trappan skulle verkligen bli unik. Hon kände sig också trygg med att utförandet skulle bli det bästa möjliga, med tanke på de exempeltrappor hon hade fått se. Firman ingav gott förtroende.

Några veckor senare satte arbetet igång. Först tillverkades trappan i olika delar i firmans verkstad. Därefter inleddes arbetet med att montera trappan i lägenheten. Lite stökigt blev det såklart men hantverkarna var duktiga på att utföra arbetet på smidigaste sätt. De städade också upp det värsta efter sig. Resultatet blev precis så bra som Monica hade tänkt sig. Hon var verkligen nöjd med att ha fått utfört detta smide i Stockholm.

Ventilationsfirma hjälper dig få frisk luft i Stockholm

11 May 2022

En certifierad ventilationsfirma i Stockholm kan hjälpa dig med allt från besiktning och nyinstallation till service och underhåll av ditt ventilationssystem.

Att bo i ett hem med dålig luftkvalitet kan vara rent ut sagt plågsamt. Förutom allmänt dåligt humör och vantrivsel i hemmet kan dålig ventilation föra med sig en rad konsekvenser för både din och ditt hus hälsa. Du kan till exempel utveckla allergier och huset kan drabbas av fuktskador. Frisk luft är det som gäller om du vill leva ett friskt liv, alltså.

Se över ditt ventilationssystem, om du inte redan gjort det. Även om det är trevligt att vädra med öppna fönster ibland, är det inte en lösning som funkar dygnet runt, året om. Huset måste kunna ventileras även med stängda fönster. Om du får ett fungerande ventilationssystem på plats kommer du dessutom kunna reglera temperaturen i huset så den passar dig

Så kan en ventilationsfirma sänka dina energikostnader

En ventilationsfirma i Stockholm kan hjälpa dig både med att identifiera problem med ventilationen, och åtgärda dem. De kan också utföra den obligatoriska ventilationskontroll som går under namnet OVK och är ett krav som ställs på alla ägare av större fastigheter.

Du kan också få hjälp med vissa energisparåtgärder av ventilationsfirman. Ett enkelt identifierbart steg är ju såklart det där med att ha fönstren stängda så du inte eldar för kråkorna. Men det finns också fler åtgärder kopplade till ventilationssystemet som kan få ned kostnaderna för husets uppvärmning och energiåtgång. Kontakta experter på vemtilation här: www.ventilationsfirmastockholm.se

OVK är en besiktning som skapar trygghet åt hyresgäster i Göteborg

6 May 2022

Med en OVK besiktning i Göteborg blir en byggnad certifierad som gott ventilerad. De höga kraven regleras av Boverket och dess ackrediterade certifieringsorgan.

Bor du i en fastighet där batterierna i brandvarnaren är slut, hissen inte fått en besiktning så länge du bott där och brandsläckarnas bästföredatum är äldre än surströmming? Då kan du också vara säker på att hyresvärden inte låtit göra en OVK-besiktning av ventilationen på väldigt länge.

Du kan därmed inte vara säker på att luften i fastigheten är hälsosam att andas in. För alla dessa saker bör du i så fall anmäla din hyresvärd. Om inte till alla tänkbara instanser, så åtminstone till Boverket. Det är en fastighetsägares ansvar att se till att ett ackrediterat certifieringsorgan skickar ut en kontrollant för att ge fastigheten certifikat med jämna mellanrum.

OVK besiktning i Göteborg ska innehålla följande

Sedan 1991 har det varit lag på att fastigheters ventilation ska genomgå en OVK besiktning var 3:e eller var 6:e år – beroende på sammanhang. När en kontrollant kommer ut för en OVK-besiktning i Göteborg tittar denne på följande:

  • att ventilationssystemet inte innehåller föroreningar
  • att skötselanvisningar och instruktioner finns tydligt tillgängliga
  • att allting fungerar som det ska
  • att egenskaper och funktioner i ventilationen följer gällande föreskrifter.

Efter genomförd kontroll skickas protokollet till kommunen. En kopia lämnas till fastighetsägaren att sättas upp på ett lättillgängligt ställe. Om kommunen – utifrån protokollet – kommer fram till att ventilationen är otillräcklig kan de ålägga fastighetsägaren att åtgärda detta.

OVK-besiktning är att se över din luft

26 Mar 2022

För att säkerställa att byggnader har tillräckligt god inomhusluft behöver fastighetsägaren se till att det görs regelbunden, certifierad OVK-besiktning.

Moderna byggnader har väl isolerade väggar och fönster för att undvika energiläckage. Men om luften i en byggnad inte rör sig tillräckligt och det inte kommer in frisk luft kan det uppstå mögel och fukt. Inomhusklimatet försämras och det är skadligt både för människor som vistas i byggnaden och för själva byggnaden.

För att åtgärda detta installerar man ventilationssystem som ger frisk luft och som dessutom kan vara värmeåtervinnande. Byggnader med väl fungerande till- och frånluftsystem får en god inomhusmiljö med jämn temperatur.

Det finns föreskrifter som reglerar hur ofta man ska göra en OVK-besiktning eftersom alla ventilationssystem behöver ses över regelbundet. Om systemet inte fungerar tillräckligt bra försämras inomhusluften och det kan bildas mögel eller andra mikroorganismer i ventilationssystemet som är skadliga för hälsan och som skapar dålig lukt.

OVK-besiktning ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant

I alla byggnader, bortsett från en- och tvåfamiljsbostäder utan till- och frånluftsventilation, måste en regelbunden OVK-besiktning göras. Även om det inte är många som vistas i fastigheten behöver byggnaden skyddas från fukt och mögel.

När det är dags för besiktning är det fastighetsägarens skyldighet att kontakta en certifierad funktionskontrollant som säkerställer att ventilationssystemet uppfyller alla krav. Kontrollanten utfärdar sedan ett intyg som ska skickas till kommunens tillsynsmyndighet. Om du som fastighetsägare behöver göra en OVK-besiktning är det enkelt att kontakta ett företag med rätt certifikat och kunnande för att få besiktningen utförd. Läs mer på denna hemsida: www.ovkbesiktning.nu 

← Äldre inlägg