Är du i behov av en rörmokare?

Det troliga svaret på frågan – förutsatt att du håller på med någon typ av renovering som involverar vatten – är ja. Det många svarar däremot; det är det totalt motsatta och i form av ett nej. Om du ska renovera ditt kök eller ditt badrum i din lägenhet i Nynäshamn så finns det nämligen inga lagar som säger att en rörmokare måste anlitas.

Det är inte samma sak som med en elektriker som måste vara behörig vid nästan alla typer av jobb som involverar elektricitet. Det kan man tycka är konstigt och frågan är om inte detta är någon som borde regleras sett till vilka enorma kostnader som vi har angående vattenskador i Sverige?

De flesta vattenskador är att anse som totalt onödiga och skulle kunna undvikas ifall privatpersoner tog hjälp av en rörmokare vid olika renoveringsprojekt. Det är dessutom en trygghet att göra så - skulle någonting ändå bli fel så har man ryggen fri gentemot sitt försäkringsbolag

Årligen så räknar man med att det kostar närmare tio miljarder kronor för att korrigera alla vattenskador. Dessa kommer av vilt skilda anledningar och den stora handlar om väder och vind. Du bor i Nynäshamn, i ett äldre hus som har gamla stammar och så en vinter så blir det extremt kallt – stammarna i fråga fryser och spricker som en följd av detta. Det är vanligast och det är också vanligare i Norrland än i södra Sverige. Läs mer om ämnet här.

Detta problem är mer svårläst sett till att man inte kan förutspå vädret fullt ut. Däremot kan man besiktiga stammarnas skick genom en undersökning med hjälp av kameror och om man upptäcker att de håller ett sämre skick än förväntat så kan man utifrån dessa fakta också vidta åtgärder som exempelvis en relining eller ett stambyte.

Ta alltid hjälp av en rörmokare

Den andra orsaken till vattenskador är den vi inledde texten med. Den handlar om när du som privatperson renoverar utan en rörmokare. Det gäller badrummet i allmänhet, men i synnerhet så är faktiskt köket det område som är värst drabbat. Man ska veta följande om vattenskador. A) de tar ofta tid att korrigera B) de kan drabba tredje part – ponera att du bor i en bostadsrätt i Nynäshamn, renoverar köket utan en rörmokare och drabbas av en vattenskada som sprider sig till de grannar som bor under dig. C) Det kan blir problematiskt att få försäkringsbolaget att stå för kostnaden.

Det senare är intressant och något som är värt att ha i åtanke gällande vattenskador kontra en rörmokare vara eller inte vara. har du anlitat en rörmokare och en vattenskada ändå skulle uppkomma – en olycka, slumpens skördar och så vidare – så kan du påvisa att jobbet i fråga är utfört enligt konstens alla regler. Har du på egen hand gjort arbetet så blir det svårare att övertyga försäkringsbolaget om att allt är skött på ett korrekt sätt. Det kan således bli väldigt dyrt att avstå från att anlita en rörmokare vid en renovering. Och: det går att att dra av 30% av den totala arbetskostnaden tack vare Rot-avdraget. Så himla dyrt är det inte att köpa sig fri från framtida bekymmer.

4 Mar 2018