Arkitekten har mer att tänka på än hur fönstren ska sitta

En arkitekt, det är någon som ritar hus. Men vad innebär det egentligen? Betydligt mer än vi vanligtvis reflekterar över, skulle vi vilja hävda. Det är inte bara fasader, tak och planlösning en arkitekt måste ta hänsyn till när ritningar till ett hus ska framställas. Arkitekten måste också ta ställning till hur el, avlopp och värme ska byggas in i huset. Det är inte alltid ett lätt jobb. Ofta finns krav från kunden på att en planlösning ska vara på ett speciellt sätt. Samtidigt finns andra krav på hur en toalett ska vara placerad på våningen ovanför etc. Arkitektens jobb är att hitta lösningar för att uppfylla dessa ibland motsägelsefulla krav, och ibland att komma med alternativa förslag på hur de ska kunna lösas på bästa sätt.

Första stegen

Det viktigaste med en ritning är naturligtvis hur huset ska se ut utvändigt och invändigt. Därför är detta första steget. När du först träffar en arkitekt är det viktigt att du kan beskriva så utförligt som möjligt om vad du och din familj har för behov och önskemål gällande huset. Ofta handlar det om just husets utseende och stil, antalet rum och dess placering och så vidare, sällan om avloppsstammarna. Till din hjälp har du din beskrivande förmåga och gärna även bilder och skisser på andra hus var utseende och funktion du uppskattar. Referenser helt enkelt. I Stockholm finns lyckligtvis många hus att låta sig inspireras av, och det är lätt att åka runt mellan de olika stadsdelarna och få tips och idéer. Ett tips när du letar arkitekt i Stockholm är att välja någon som har god lokalkännedom om området du ska bygga huset i.

Utkast på utkast

Utifrån denna input gör arkitekten sedan ett första utkast på huset. Detta utkast blir sedan reviderat till dess att du som kund är nöjd. Först när husets utseende och planlösning är klar påbörjas arbetet med detaljerna. I första hand vilka material som ska användas, till exempel vad för slags golv som ska ligga i de olika rummen, hur badrummet ska se ut osv. Någonstans här börjar man också fundera över avlopp, el och värme.

Särskilda ritningar för avlopp

För avlopp, el och värme görs särskilda ritningar på hur de ska dras. Det är inte alltid arkitekten som gör dessa ritningar, men i de allra flesta fall kan det vara bra att låta arkitekten stå för detta, eftersom det gör det lättare för denne att behålla kontrollen över sin ursprungsidé, och att göra rätt modifikationer om sådana behövs. Om det är upp till byggfirman att bekymra sig över el, vatten och avlopp är risken stor att goda arkitektoniska idéer faller platt och ersätts av lösningar som kanske är praktiska men estetiskt mindre värdefulla.

En god investering

När du anlitar en arkitekt för att framställa ritningar för såväl ditt hus utseende såväl som dess inre funktioner, vet du att du kommer att få ett hus som både är praktiskt och snyggt. Ett hus byggs ju dels för att hysa de som bor där och erbjuda ett bra boende, men också för att det skapar ett värde, att det blir attraktivt för många. Ju mer välbyggt och estetiskt tilltalande det är, desto mer är huset värt. Därför är det alltid en god investering att anlita en arkitekt när man planerar att bygga sig ett hus.

13 Jun 2018