Badrumsrenovering i samband med stambyte

I ett flerfamiljshus löper rör för vatten och avlopp inne i väggarna, som kök och badrum ansluter till. I äldre fastigheter är dessa rör vanligtvis av järn, men även koppar, bly och cement användes till avloppsstammarna. Numera används vanligen olika typer av plastmaterial. Av Stockholms tusentals fastigheter är det varje år flera som utför ett stambyte.

”Man bukar säga att en normal livslängd för en avloppsstam är mellan 40 och 60 år, beroende på material, påfrestning och kvalitet”

Gemensamt för alla avloppsstammar är att de inte håller för evigt. De utsätts genom åren för stora påfrestningar och kommer med tiden att börja rosta eller få sprickor. Om en avloppsstam går sönder kan det få allvarliga konsekvenser för byggnaden och därför är det viktigt att regelbundet besiktiga, underhålla och till slut byta ut avloppsstammarna. Man bukar säga att en normal livslängd för en avloppsstam är mellan 40 och 60 år, beroende på material, påfrestning och kvalitet. Genom att då och då utföra en stamspolning, där smuts och avlagringar sköljs ur stammarna, kan man i viss utsträckning förlänga rörens hållbarhet.

badrumsrenovering

In i väggarna

När man gör ett stambyte måste man komma åt rören i väggarna inifrån huset. Detta innebär att man måste bryta upp tätskiktet i badrummet och bila sig in till rören, som sitter inne i väggen. Därefter tar man ut de gamla rören och ersätter dem med nya. Ett stambyte innebär alltså alltid att badrummet måste renoveras eller återbyggas.

Vänta in stambytet innan du gör en badrumsrenovering

Bor du i en gammal fastighet i Stockholm, där du vet att stammarna snart kommer att behöva bytas, bör du alltså inte planera för en badrumsrenovering. För att en badrumsrenovering ska vara värd pengarna bör ett stambyte ligga åtminstone en 5-10 år framåt i tiden. Är behovet av en renovering akut är situationen så klart en annan, till exempel om det uppstått fuktskador eller om tätskiktet är brutet och inte lätt kan åtgärdas.

Grundstandard och extra tillval

När en bostadsrättsförening eller fastighetsvärd beslutar om ett stambyte, kommer man oftast överens med en firma om hur arbetet ska planeras och till vilken standard badrummen ska renoveras. Det handlar oftast om en grundstandard som de boende sedan kan göra diverse tillval till, mot en extra kostnad. Vill man välja helt fritt bland material och utförare brukar det i regel också gå bra, men då får man stå för hela kostnaden av renoveringen själv från det att stammarna är bytta.

Boendeevakuering

Ett stambyte är ett stort ingrepp och vanligtvis är det inte möjligt för de boende att bo kvar i lägenheterna under perioden. En hyresvärd är skyldig att se till att hyresgästerna erbjuda ett alternativt boende medan stambytet pågår, antingen inom fastigheten eller på annan adress. I en bostadsrättsförening är det upp till varje medlem att själv hitta ett alternativt boende, eftersom man där anses vara delaktig i beslutet om ett stambyte. Det brukar dock som längst röra sig om någon vecka när allt vatten och avlopp är avstängt, övrig tid kan man bo i lägenheten, om än lite obekvämt. Hela stambytet brukar ta mellan sex och tio veckor.

Stamspolning

Ett alternativ till stambyte är stamspolning. Vid en stamspolning används en högtrycksspruta för att skölja ur stammarna från smuts, avlagringar och föremål som fastnat och täpper till rören. Efter en stamspolning brukar man kunna märka av en markant förbättring av vattentrycket, även obehaglig lukt från stammarna brukar försvinna. Ungefär vart femte till tionde år brukar det vara lämpligt att utföra en stamspolning. Man förlänger då stammarnas livslängd avsevärt.

Mer läsning om badrumsrenoveringar: http://www.stockholmsbadrumsrenovering.se.

27 Mar 2018