BRF:er tjänar på att prenumerera på VVS-tjänster

Vatten- och fuktskador i våra bostäder ger en sammanlagd kostnad på över 6 miljarder kronor – varje år. Tänk den siffran, och vad man hellre hade gjort med så mycket pengar. Många gånger beror också fukt- och vattenskadan på att vi inte vet hur de uppstår, eller inte märker av dem förrän det är för sent. Enligt försäkringsbolaget If är vatten- och fuktskador de vanligaste skadorna i våra hem och hushåll. Vi använder vatten i våra bostäder i häg grad, och har olika hushållsmaskiner på gång i våra hem. Därför är också de flesta skadorna uppkomna av läckage från köksmaskiner och kopplingar. Vi har helt enkelt alltöfr lösa anlsutningar och alltöfr många spruckna ledningar. Och det är i badrum eller kök som de uppstår. 

Vilket ansvar har BRF:en?

När man väl har lokaliserat läckan, uppstår ibland frågan om vem som bär ansvaret. Är det privatpersonen, eller är et BRF:en, där man har ett gemensamt ansvar och ekonomisk skyldighet? Enkelt utttryckt är det alltid privatpersonens ansvar för att åtgärda allt som är INNANFÖR den egna bostaden. Är vattenläckan inne i den egna bostaden är det man själv som ska åtgärda och betala för att reparera skadan.

Men är det en läcka som kommer ur en trycksatt tappvattenledning kan BRF:en bli ansvarig. Blir det då en följdskada kan det då bli BRF:en som får ansvara fr reparation och kostnad. Undantaga kan bli om man kan bevisa att skadan har uppkommit på grund av vårdslöshet och försumlighet. Alla skador som kommer på det yttre huset, till exempel om det läcker in vatten från taket eller hängrännor, är det BRF:en som ansvarar för. Då reparerar BRF:en taket, men skadan inne i bostaden, står bostadsägaren själv för, vilket kan bli en ansenlig kostnad. Har däremot BRF:en vetat om risken för vattenskada, men inte åtgärdat det, kan man lägga ansvaret på BRF:en.

Man bör även kolla med försäkringsbolaget

Tyvärr är det inte alla skador som försäkringsbolag betalar för, så det är vitkigt att kolla vilka skador just ditt försäkringsbolag inte betalar för, även när det kommer till vattenskador. Många betalar inte för till exempel skador som uppkommer på gund av läckande tak. Det anses som en självklarhet att alltid underhålla tak som inte ger skador på bostäder. Som BRF har man ett omfattande ansvar att se tll att tak och hängrännor fungerar som de ska. Då är det en mycket god idé att regelbundet se till att ta in ett VVS-företag som kommer och besiktigar bostäderna, fastigheterna och åtgärdar minsta lilla fel, innan de skapar stora kostnader som ingen till betala för. Läs mer om ett professionellt VVS-företag som arbetar som rörmokare på Kungsholmen i Stockholm.

31 Jul 2018