Byta stammar eller göra relining

Den som har dåliga rör för sitt vatten och sanitetsbehov bör antingen byta ut dem och ersätta dem med nya rör, eller göra en så kallad relining. Båda kan ge samma resultat; de vill säga, rören fungerar felfritt och du får nytt, fräscht vatten, men de olika sätten håller för olika lång tid framåt. Ett rörbyte, eller stambyte innebär ett mycket större ingrepp.

Skillnaden mellan nya stammar och relining

Det som krävs är då att man river ut allt som finns i bostaden dit stammarn leder. När man har rivit ut hela inredningen, golvet och väggarna där rören sitter, byter man sedan ut hela rörsystemet, renovera badrum och kök och lägger på nytt golv och kakel på väggarna i badrum. Väljer man däremot att endast göra en relining, lägger man in nya plaströr, eller sprutar in plast i befintliga rör. Sedan härdar man plasten så att den lägger sig som en ny hinna innanför VVS-rören. Man slipper riva ut hela inredningen i badrum och kök. Det kostar mindre, tar kortare tid och är dessutom mer miljövänligt eftersom man använder samma rör som förut, och inte installerar nya. 

relining

Som villaägare får man hela tomten uppgrävd

Byter man ut stammarna som villaägare får man tolerera att trädgården blir uppgrävd då man lägger in nya rör, som är kopplat till det allmänna vatten och sanitetssystemet i kommunen. Är man en BRF, gäller samma sak, även om arbetet i de olika bostadsrätterna innebär mycket mer arbete och tar mycket längre tid. Å andra sidan får man nya vatten- och sanitetsrör som kommer att hålla för många år framåt. Ser man till innerstaden bostäder, har de ofta mycket gamla rör och vet man att man bor i en sådan gammal bostad, får man rikta in sig på att det mycket väl kan bli tvunget att byta ut vatten- och sanitetsrör.

Viktigt att skriva riktiga avtal

Att byta stammar är alltid ett mycket stort arbete. Många som anlitar VVS-företag om detta, vet eller känner för lite till om vilken omfattning det krävs för att genomföra detta. Man bör alltid efterfråga tydliga avtal, där det specificeras vad VVS-företaget ska göra, och inte göra, och hur lång tid det kan ta, vad materialet kan komma att kosta. Man bör vet tid, pris och kostnader som kan komma att dyka upp under arbetets gång. Ingen vill bli osams när det är dags att betala för kalaset. Så är det. Se till att det inte blir så när du anlitar ditt stambyte i Stockholm.

14 Feb 2019