Få en värmepump som är miljövänlig och elsnål

Det kan vara lite svårt som det är nu att i sommarvärmen och hettan tänka på att det blir vinter, även här i Sverige. Men med vintern slår kölden till när så är dags och då är det bara att slå på värmen och värma våra bostäder. Den som är något sånär förutseende bör tänka på kommande kalla dagar redan nu. Varför inte installera vinterns värmepump redan nu när det är varmt och man inte behöver oroa sig för öppna dörrar eller att man måste jäkta med att installera värmesystemet i tid senare? Bor man i Skåne, närmare bestämt i Lund, kan vi rekommendera detta företag som arbetar med VVS i Lund

Så går en installation av en värmepump till

Först installerar man den delen av värmepumpen som ska vara inomhus.Då är det viktigt att välja en plats som är så central i huset som möjligt. Oftast väljer man det rum som är störst i huset. Eftersom värmepumpen pumpar in varm luft, är det viktigt att luften ska kunna gå runt i huset så mycket som möjligt. Helst ska värmepumpen inte mötas av en vägg, utan om det är möjligt ska luften kunna spridas så lätt som möjligt till andra delar av huset.

En del av pumpen ska vara utomhus

Sedan installerar man den delan av värmepumpen som ska sitta på utomhusväggen av huset. Den bör då stå en bit ovan mark, så att det är fritt under pumpen, även då det har snöat. Skulle man vilja ställa den delen som ska vara utomhus, i stället inomhus bör man placera den så att tillräckligt mycket luft kan komma in i den.

Delarna måste ha kontakt med varandra

Har man valt att placera delen utomhus, bör man sedan koppla kylröret till delen inomhus och en kabel mellan inomhus- och utomhusdelen av värmepumpen, eftersom de båda delarna behöver ha kontakt med varandra. Man gör även en vakumsugning, så att man ser till att det inte uppstår någon läcka mellan inomhus- och utomhusdelarna. När allt är installerat och klart är det sedan bara att slå på värmen och njuta av en lagom och balanserad inomhusvärme. Du kan senare kontrollera värmen med en enkel fjärrkontroll. Värmepumpen fungerar på så sätt att den suger in den kalla utomhusluften, omvandlar den till varm luft och blåser ut den varma luften. Du får en bättre inomhusmiljö på det sättet, vilket alla som bor i huset vinner på.

24 Jul 2018