Håltagning i Stockholm – för rör och kablar

Du ska göra genomföringar för kablar och rör i väggar av betong och tegel. Då bör du anlita ett företag som har specialkunnande om håltagning i Stockholm.

Du ansvarar för ombyggnad, reparation och underhåll i ett fastighetsbolag. Ett större bestånd av äldre bostadshus har förvärvats. Fastigheterna måste renoveras och byggas om. Nya kablar för el ska läggas in. Hissar ska installeras och i schakten behöver håltagning göras. Systemet för ventilation är undermåligt och ett nytt FTX-system med energiåtervinning ska installeras. Nya ventilationstrummor måste då dras genom några betongväggar.

Du tar kontakt med ett företag som specialiserat sig på håltagning i Stockholm. Att göra hål i betong kan utföras på olika sätt. I de flesta fall använder man sig av speciella borrkärnor. När hålen är gjorda ska de se snygga och prydliga ut. Sådana jobb kräver verktyg som är tillverkade i robust metall.

Håltagning i Stockholm – fyrkantshål

Alla hål behöver inte vara runda. På flera ställen i dina fastigheter vill du öppna upp med fyrkantiga hål. Det behöver göras i både väggar, golv och tak. En specialist på håltagning i Stockholm gör det med kedje- eller handsågar. Arbetet börjar med att ett hål borras så att en sågklinga kan föras in.

På några ställen i fastigheterna behöver betong brytas och slås ner. Då behövs en rejäl slaghammare för jobbet. För att kanter sedan ska bli släta och snygga avslutar man med att såga. Efter en del ingrepp kan betongen bli kantig, men ojämnhet kan rättas till med betongslipning. åt detta företag hjälpa dig med håltagning: håltagningstockholm.se

13 Sep 2022