Hur och varför man utför OVK-besiktning i Stockholm

Alla fastigheter som inte används som enfamiljshus ska enligt lag besiktigas med jämna mellanrum. Har du bokat OVK-besiktning i Stockholm för din fastighet?

En OVK-besiktning handlar om att inomhusklimatet i fastigheter behöver vara tillräckligt bra. Speciellt viktigt är detta i byggnader som används för sjukvård eller hälsovård, eller som skolor och förskolor. Effekten av inomhusluft med en god portion föroreningar och dylikt i kan man självklart tänka sig. Just därför finns denna lagstiftning. Skolor och sjukvårdslokaler är också arbetsplatser för många människor.

Samma mål har man med OVK-besiktning av offentliga lokaler, kontor och andra arbetsplatser och lägenhetshus. Där människor vistas många timmar alla dagar ska inte luften medföra risker för hälsan. Detta åstadkommer man genom regelbundna undersökningar med uppföljning. Det utdöms också viten om inte problem åtgärdas.

Hur en OVK-besiktning utförs

När man ska utföra en OVK-besiktning i Stockholm använder man flera olika metoder för att undersöka inomhusklimatet i en bestämd fastighet. En metod är att använda kalibrerade mätare för att kunna bestämma om luften innehåller föroreningar, och i så fall vilka och i vilka halter. Man brukar också föra igenom fjärrstyrda kameror i själva ventilationsrören för att kunna se skador eller andra problem.

Efter besiktningen utfärdas ett protokoll. Ser allt bra ut kan detta sättas upp i lokalen. Hittas problem som behöver åtgärdas måste detta ske inom en viss bestämd tid. Därefter sker en ombesiktning. Sker inte de åtgärder som behövs kan fastighetsägaren få betala vite fram tills en ny, godkänd, undersökning har gjorts.

6 Feb 2023