Jobba med VVS

Att arbeta som montör inom VVS innebär att bland annat att man installerar och utför reparationer av rör. Även annan utrustning som används för värme, ventilation och sanitet kan en VVS-montör arbeta med. Att vara montör inom VVS skiljer sig en hel del från att jobba som industrimontör, även om vissa kan blanda ihop yrkena. En industrimontör jobbar ofta med grövre rör och med mycket svetsning.

Den som vill arbeta inom VVS går en god arbetsmarknad till mötes. I stort sett hela landet (inkl. Stockholm, Göteborg och Malmö) råder mycket liten konkurrens om jobben enligt Arbetsförmedlingen. Undantaget är Lappland där konkurrensen bedöms vara ”liten” istället för ”mycket liten” som i övriga delarna av landet. Arbetsmarknaden för de med kompetens inom VVS ser alltså mycket ljus ut.

Arbetsuppgifter

VVS-montörer jobbar ofta med olika typer av installationer vid om- och nybyggnationer. Utöver det är det vanligt att göra jobb vid underhåll och service av liknande installationer. Att VVS-arbetet utförs riktigt är viktigt för fastigheterna och de som vistas i dem. Till exempel kan en montör inom VVS ansvara för att montera rörledningar och värmesystem som gör att de boende kan duscha, tvätta, diska och få ett bra inomhusklimat i allmänhet.

Utbildning

Den som vill arbeta inom VVS kan få sin utbildning på gymnasiet genom VVS- och fastighetsprogrammet. Gymnasium som erbjuder det här programmet finns utspridda över hela landet. I storstäderna (Stockholm, Göteborg och Malmö) finns det ibland till och med flera skolor att välja mellan.

Efter genomförd utbildning söker man anställning som lärling hos ett företag i branschen. Om anställningen som lärling fungerar bra får man sedan avlägga ett branschprov. Om branschprovet klaras blir man branschcertifierad VVS-montör.

En del yrkesverksamma inom VVS har dock inte gått programmet på gymnasiet. I vissa fall går det att få hela utbildningen genom en lärlingsanställning hos ett företag.

Arbetsmarknaden

Som nämnt i inledningen, ser arbetsmarknaden mycket god ut för de som jobbar med VVS. Över hela landet (inkluderat storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö), råder ”mycket liten konkurrens” om jobben enligt Arbetsförmedlingen. I de nordligaste delarna av Sverige råder dock istället en ”liten konkurrens” om jobben inom VVS. På pappret har man alltså lättare att få jobb i Malmö än i norra delarna av landet.

Att det råder så liten konkurrens om jobben har mycket med den starka byggkonjunkturen att göra. Idag finns ungefär 19 000 anställda VVS-montörer i hela landet – men marknaden ropar efter fler. Är man färdigutbildad VVS-montör med yrkesbevis har man alltså mycket goda utsikter vad gäller anställning. Arbetsgivare runt om i landet upplever att det inte finns tillräckligt många montörer som kan ta de lediga jobb som erbjuds.

11 Apr 2017