Mansdominerande yrken fortfarande vinnare

Det är VVS-montör man ska bli om det kommer till mer lön. En VVS-montör går en utbildning på gymnasiet, men till exempel det kvinnodominerande yrket förskollärare går en tre-årig utbildning efter gymnasiet. En VVS-montör tjänar i snitt 62.400 kronor mer per år än en förskollärare.

”Det handlar om mans- och kvinnolöner”, säger Irene Wennemo, statssekreterare hos arbetsmarknadsministern. ”VVS-branschen måste öppna för yrkeskunniga från andra länder”, anser hon. 

Brist på VVS-montörer och förskollärare

Både VVS-montörer och förskollärare är yrken som saknar personal. Därför skulle båda yrkena behöva fler ungdomar som satsar på att utbilda sig inom det. En VVS-montör tjänar i snitt 33.615 kronor i månaden, medan en förskollärare tjänar 28.400 kronor i månaden. Detta är inget nytt för dessa yrken, så har lönestatistiken sett ut de senaste tio åren.

Så för den som är någorlunda händig och intresserad av teknik är yrkesvalet ganska givet. Däremot är förskolläraryrket ett mycket viktigt och meningsfullt arbete.

Är VVS-lönerna för höga?

Vissa tycker att VVS-montörernas löner är för höga. Som Mats Åkerlind som är förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier och menar att snart kommer VVS-tjänster att bli utkonkurrerade av VVS-montörer från andra länder. Han menar att man har höjt grundlönerna för mycket under kort tid. I sammanhanget bör tilläggas att han bör tycka det, eftersom han företräder arbetsgivarna och de brukar alltid tycka att arbetarnas löner är för höga. På andra sidan finns fackförbundets ordförande Johan Lindholm, som inte helt oväntat inte tycker att lönerna är för höga. Samtidigt medger han att förskollärarlönerna är för låga. Han menar att man inte kan ställa de olika yrkena mot varandra. Istället vill han lägga ljus på de enorma VD-lönerna, där de kan tjäna 74 gånger en arbetarlön.

Ta hand om barn värderas lågt

”Att ta hand om barn värderas lägre än att ta hand om rören inom förskolans väggar”, säger Mathias Åström till VVS Forum. Han är förhandlingschef på Lärarförbundet och ser mer än gärna att de får ett lönelyft på minst 10.000 kronor i månaden. Det har vi hört de senaste femtio åren. Året är ändpå 2018 så man kan tycka det är märkligt att inte utvecklingen har kommit längre när det kommer till jämställda löner mellan män och kvinnor. Vad ska till för att kvinnor ska tjäna lika mycket som män? Och vad ska till för att det enbart är kvinnor som väljer omsrogsyrken? Det har skett några förändringar för att få in kvinnor i mansdominerade branscher men det återstår ännu mycket att göra för att få en balans mellan könen i de båda branscherna.

En VVS-montör arbetar med stora renoveringar och har stort ansvar för rören, att de ska hålla för lång tid framöver. Ingen missunnar dem höga löner, det kanske är förskollärarna som är mycket underbetalda helt enkelt. Många arbetsuppgifter som VVS-montörer har innebär stora renoveringar av rör, stambyten och relining. Läs mer om relining

24 Feb 2018