När er BRF har avloppsproblem

Om ni har en bostadsrättsförening (BRF) som har problem med avloppen, att de hela tiden täpps till, då bör man överväga att göra något med avloppen som innebär ett större ingrepp. I stället för att få återkommande problem och som gör alla bostadsägare frustrerade av att avloppet inte fungerar, så kan man som BRF utföra en mer omfattande förändring och förbättring av avloppet.

1. Slamsugning

Ibland kan slam fastna i rören. Då kan man behöva inrikta sig just på slammet och se till så att det avlägsnas genom att göra en slamsugning som gör att rören blir helt fria från smuts och annat som täpper till dem.

2. Högtrycksspolning

Om det inte är slam som täpper till rören, så kan man spola dem med en högtrycksspolning. Det höga trycket gör att allt som finns i rören spolas bort. Ibland kan det vara det enda som kan få bort det som har täppt till rören.

3. Stamspolning

Om rören har fått återkommande problem kan man spola alla stammarna på en och samma gång. Då kommer det ut en bil med en lång slang. Man börjar högst upp och går sedan ner i de undre våningarna och spolar tills alla stammarna är helt och hållet spolade med hett vatten.

4. Relining

Om rören är igentäppta, men inte gamla alls, kan man förnya rören. Man måste inte riva ut gamla rör och lägga in nya. Istället kan man förnya dem som redan finns i väggar och golv. Istället kan man spruta in ny plast i rören. Sedan blåser man in varm luft i rören. Det gör att plasten lägger sig som en ny hinna innanför rören.

5. Rörinspektion

Innan man gör en relining, eller innan man gör något överhuvudtaget kan man behöva göra en omfattande rörinspektion. Om man gör en sådan, får man reda på vad det är som orsakar stoppet i avloppet. Om man vet det, är det så mycket lättare att fatta rätt beslut om vad man ska göra med rören.

Hitta rörmokare för rörinspektion i Stockholm

Om du behöver få komma i kontakt med en rörmokare som utför en rörinspektion i Stockholm och inte känner till någon rörmokare, så kan du alltid börja med att googla "rörmokare rörinspektion Stockholm" för att få några kontaktuppgifter till en sådan. Sedan när du fått det  av Google, är det bara att ta kontakt och be om offert. Välj sedan den med bäst offert.

11 Jun 2019