OVK är en besiktning som skapar trygghet åt hyresgäster i Göteborg

Med en OVK besiktning i Göteborg blir en byggnad certifierad som gott ventilerad. De höga kraven regleras av Boverket och dess ackrediterade certifieringsorgan.

Bor du i en fastighet där batterierna i brandvarnaren är slut, hissen inte fått en besiktning så länge du bott där och brandsläckarnas bästföredatum är äldre än surströmming? Då kan du också vara säker på att hyresvärden inte låtit göra en OVK-besiktning av ventilationen på väldigt länge.

Du kan därmed inte vara säker på att luften i fastigheten är hälsosam att andas in. För alla dessa saker bör du i så fall anmäla din hyresvärd. Om inte till alla tänkbara instanser, så åtminstone till Boverket. Det är en fastighetsägares ansvar att se till att ett ackrediterat certifieringsorgan skickar ut en kontrollant för att ge fastigheten certifikat med jämna mellanrum.

OVK besiktning i Göteborg ska innehålla följande

Sedan 1991 har det varit lag på att fastigheters ventilation ska genomgå en OVK besiktning var 3:e eller var 6:e år – beroende på sammanhang. När en kontrollant kommer ut för en OVK-besiktning i Göteborg tittar denne på följande:

  • att ventilationssystemet inte innehåller föroreningar
  • att skötselanvisningar och instruktioner finns tydligt tillgängliga
  • att allting fungerar som det ska
  • att egenskaper och funktioner i ventilationen följer gällande föreskrifter.

Efter genomförd kontroll skickas protokollet till kommunen. En kopia lämnas till fastighetsägaren att sättas upp på ett lättillgängligt ställe. Om kommunen – utifrån protokollet – kommer fram till att ventilationen är otillräcklig kan de ålägga fastighetsägaren att åtgärda detta.

6 May 2022