OVK-åtgärder – utredningstjänster

Att få en ovk-godkänd fastighet är kanske inte det lättaste. Ofta krävs det en rad olika åtgärder längs vägen, innan man kan nå dit. I bostäder och olika lokaler kan det till exempel anmärkas på felaktiga ombyggnationer och felaktiga luftflöden. Vissa fastighetsägare behöver endast enklare åtgärder för att få ett ovk-godkännande. Andra kräver däremot komplicerade utredningar i syfte att hitta rätt åtgärder att vidta. 

Går man till en firma som kan OVK erbjuder de ofta ett antal olika tjänster för utredning. Till exempel:

Kartering

Kartering innebär att man kartlägger enstaka eller flertalet ventilationskanaler i en byggnad. Den här informationen krävs för att kunna göra goda felsökningar eller när systemen behöver rengöras.

Det finns flera metoder man kan använda sig av för att kartlägga kanalerna. Vanligt är att man använder sig av rök för att se i vilka pipor olika kanaler mynnar ut i. Det här kan man göra genom att en person i lokalen skapar röken, medan någon annan står på taket och observerar var röken kommer ut.

Syftet med en kartering är att man kan fastställa samband mellan ventiler i lägenheter och pipor i skorstenarna. Det här dokumenteras sedan.

Filmning

Filmning är en effektiv metod vid felsökning inför OVK-åtgärder. Genom att titta in i kanalerna kan man se hur de är byggda eller varför de inte fungerar. Erfarna firmor har avancerad filmutrustning för såväl påskjutsfilmning som för vertikalfilmning. Vanligt är också att man använder sig av en kamera vars huvud kan vridas, för att kunna se runt hörn och vinklar.

Filmerna kan sparas och användas för senare bruk. Vanligare är dock att man använder kameran för att omedelbart förstå samband mellan kanaler samt felaktigheter i dem.

Luftflödesmätning

En förutsättning för balans mellan energieffektivitet och behagligt inomhusklimat är korrekta luftflöden. Under OVK mäts detta, och åtgärder behöver ibland vidtas för att nå en god balans. Vidare kan det användas som en felsökningsmetod. Detta vid diverse problem i kanalerna – och det kan dessutom användas när ett ventilationssystem ska kartläggas.

Energioptimering

Energioptimering är viktigt av flera skäl. Förutom att det skonar miljön, kan det på lång sikt även skona plånboken märkbart. Olika OVK-åtgärder gällande detta kan till exempel vara att optimera aggregatens drifttitder, justera luftflöden för att undvika överventilering. Andra skaer man kan göra är att byta ut fläktar och motorer mot nyare och mer moderna motsvarigheter, samt installera behovsstyrda ventilationslösning, på de platser där det är möjligt. En annan vanlig åtgärd är att byta till ett system med värmeåtervinning. ovkåtgärder.nu är en firma som kan hjälpa till med dessa saker. 

12 Mar 2019