OVK i Stockholm – en besiktning som är till för din och andras hälsa

Vid en OVK-besiktning i Stockholm letar man efter fel i ventilationen som kan göra att din inomhusmiljö är farlig. Det är alltså viktigt att den genomförs.

Varje byggnad är försedd med ett ventilationssystem som ska förse inomhusmiljön med bra luft. Det är viktigt för dig som arbetar inomhus att du kan känna att du får tillräckligt med syre. Utan ren luft kommer du att kunna få symptom som till exempel illamående och huvudvärk. Det kan vara tecken på att du blivit sjuk av din inomhusmiljö.

En bra inomhusmiljö är oerhört viktig för din hälsa. En OVK är en besiktning som alltid ska göras av en certifierad kontrollant. Denne kontrollerar då så att ventilationssystemet fungerar som det ska. Detta sker med cirka tre till sex års mellanrum beroende på vad det är för någon slags lokal det handlar om.

OVK-besiktning på skolor och vårdinstanser är viktigt i Stockholm

En lokal som används som förskola eller vårdinstans ska kontrolleras vart tredje år. När det gäller lokaler som används för kontor eller personalutrymmen, flerbostadshus och industri, kan det vara sex år som gäller. Det beror i så fall på vilket slags ventilationssystem som sitter i byggnaden.

Det är lag på att göra en OVK med jämna mellanrum. Det gäller i Stockholm och på alla andra platser. Det är alltså ingenting du eller någon annan kan smita undan med på något sätt. Förmodligen är det inte heller ett ansvar du vill smita från. Alla vill ju ha en bra miljö att arbeta i. Hör av dig till detta företag för att få en OVK-besiktning gjord: ovkbesiktningstockholm.nu

10 Aug 2022