Relining ersätter svåra stambyten i Göteborg

Gamla avloppsrör kan ställa till med stora problem. För att förebygga allvarliga och dyra skador kan du kontakta ett företag som gör relining i Göteborg.

Att inte åtgärda rör som blivit gamla kan ge upphov till stopp och dålig inomhusluft. Rören slits ut och sätts igen och till slut behöver de bytas ut. Eftersom rör oftast är inbyggda i fastigheten kan det innebära att man måste riva upp väggar eller golv för att komma åt dem.

Många drar sig för att göra något åt gamla rör eftersom det tidigare krävt ett kostsamt stambyte. Med modern teknik och moderna material behöver det inte bli vare sig dyrt eller krångligt att få ordning på de gamla rören. Tekniken heter relining eller rörinfodring och utförs av skickliga tekniker.

Relining ger dig starka och fräscha rör

Rörinfodring eller relining innebär att man rengör det befintliga rörsystemet och inspekterar det från insidan med hjälp av en kamera. När röret är rent trycker man in en polyeterplast på insidan. Plasten skyddar och stärker röret. Du kan alltså använda de gamla rörstammarna genom att ge dem en ny insida. Sprickor och ojämnheter försvinner.

När du kontaktar ett reliningsföretag i Göteborg får du en bedömning av fastighetens behov och en kostnadsfri offert på åtgärden. Relining är ett kostnadseffektivt sätt att skapa bra rör och är bekvämt eftersom du slipper riva bort de gamla. Du behöver inte oroa dem som bor i fastigheten eftersom metoden är snabb och enkel. Ingen behöver flytta ut men alla får ett väl fungerande avlopp.

12 Feb 2023