Rörinspektioner nödvändiga vid rörarbeten

Har du problem med dina avlopp? Är det stopp i avloppen? Luktar det illa från dem? Är det länge sedan som du gjorde en badrumsrenovering, eller bytte stammar i ditt hus? Då kan det vara dags för en sådan badrumsrenovering. Men innan man gör en sådan kan man ta reda på hur det står till med rören i sitt hus. Varför inte göra en rörinspektion innan du bestämmer dig för badrumsrenoveringen? Anlita då en erfaren VVS-firma för den rörinspektionen.

En rörinspektion går till på följande sätt

1. Ta reda på det bästa VVS-företaget som kommer ut och gör en rörinspektion. Googla "rörinspektion Stockholm" som exempel. Eller "rörinspketion Göteborg" och så vidare. Ta sedan kontakt med någon av de förslag som du får av Google, bland de företag som angett att de arbetar med rörinspektioner.

2. VVS-företaget kommer ut och gör en rörinspektion. De för in en mini-kamera på ett långt stativ, eller på en liten kamera-vagn som kan rulla inuti rören.

3. Mini-kameran sänder bilder och filmer till en dator som visar vad som faktiskt föregår inuti rören. Av erfarenhet vet det erfarna VVS-företaget att det kan visa sig finnas allt från råttor som gnager på rör, till rötter från växter som angriper dem. Det kan vara fettklumpar som orsakar stoppet, eller söndriga rör som gör att varken vatten eller avlopp fungera som de ska.

4. VVS-företaget ger råd och anvisningar om vad som behöver göras och åtgärdas. Antingen ber man det VVS-företag som gör själva rörinspektionen att åtgärda problemen de ser i rören, eller så anlitar man ett annat VVS-företag för detta.

Finns olika saker du kan göra med trasiga rör

Trasiga rör är en stor risk och bör åtgärdas omedelbart. Antingen kan man bestämma sig för lägga helt nya rör, eller laga de rör som redan finns. Är rören relativt nya, kanske man inte vill byta ut dem, trots att de är angripna. Man kan laga dem för en mindre peng än vad det kostar att lägga helt nya rör.

1. Relining

Vill man fortfarande använda de rör som finns på plats kan man spruta in plast i rören. Sedan härdar man plasten så att den lägger sig som en ny hinna inuti rören. Man kan även lägga in plaströr inuti de befintliga rören. Samtidigt bör man åtgärda det som orsakar skador på rören. Kanske täta hål och sådant som gör att till exempel råttor kommer åt rören, eller flytta på träd och växtligheter som tar sig in i rören.

2. Spola rör

Har man relativt nya rör, men ändå stopp i avloppen kan man behöva spola rören med hett vatten för att avlägsna det som stoppar inuti rören. Det kostar heller inte tillnärmelsevis så mycket som det kostar att lägga helt nya rör.

Här kan du läsa mer om rörinspektioner som ett VVS-företag kan utföra i Stockholm på: http://www.rörinspektion.biz.

30 Oct 2018