Utbyggnad av tunnelbana – kan stoppa möjligheten för bergvärme

Vad händer om Stockhtunnelbana, skyltolms tunnelbana dras ut till Nacka? Det är en fråga som både företag, organisationer och privatpersoner har fått haft åsikter om. Bland annat finns oro hos minst två bostadsrättsföreningar att detta skulle stoppa möjligheten för dem att ha bergvärme.

Under våren 2018 hade vem som helst möjligheten att lämna in åsikter kring den eventuella tunnelbanestationen i stadsdelen Nacka i Stockholm. Därefter svarade landstinget på dessa frågor och åsikter. Ungefär 60 synpunkter lämnades in där bland annat företag och föreningar passade på att säga sin åsikt.

Svårare att bygga bergvärme

Bostadsrättsföreningar lämnade in åsikten att de var oroliga att dragningen av tunnelbanan skulle göra det svårare (eller omöjligt) för dem att ha bergvärme. Föreningen nämner även att om tunnelbanan ändå skulle dras kan de välja att begära ersättning från kommunen.

Landstingets svar var kort och konsist. De håller med bostadsrättsföreningen på punkten att de kan ansöka om ersättning om bergvärme inte kan installeras. De skriver nämligen att alla fastighetsägare har denna rätt. Exakt belopp eller om de ens kan förvänta sig ersättning framgår inte i den artikel som Mitti publicerade i frågan.

Kan skapa instabilitet

En annan bostadsrättförening är orolig för att arbetet med tunnelbanan kan skapa instabilitet. De menar därmed att vissa byggnader kan behöva förstärkas eller till och med återuppbyggas. Landstingets svar var att de kommer att göra förstärkningsarbeten i de berg där de kommer att utföra grävningar. Detta verkar alltså anses vara nog för att inte byggnader ska påverkas ovanför på markytan.

Säkerheten inte budgeterad

Det är inte bara brist på bergvärme och instabilare byggnader som åsikterna har gällt. Bland annat har även Brandförsvarsförbundet lagt in sin åsikt. Detta om att kommunen borde bygga plattformsväggar. Genom detta skulle det skapas en bättre luftmiljö och betydligt säkrare perrong. Detta är något som finns i flera andra europeiska städer som exempelvis delar av Frankrikes tunnelbana.

Landstinget svarar däremot att kostnaden för plattformsväggar inte finns i budgeten vilket bör vara ett tydligt svar om att det inte kommer att byggas några sådana väggar. Man anser att det vore ”svårt och dyrt” att göra denna installation. Detta delvis beroende på att olika vagnar används där dörrarna sitter på olika ställen.

Vad ska stationen heta?

Nacka kommun valde också att lämna in åsikter. De ansåg att stationen, om den byggs, borde heta Nacka, inte Nacka Centrum eller annat. Detta var däremot inte något som Landstinget kunde yttra sig om då namnsättningen inte var deras fråga.

Källa: Mitti.se ”T-banan – oro för husflytt och bergvärme”. Läs mer om bergvärme. 

14 Sep 2018