Valet av firma för känsliga tjänster – inget som bör förhastas

När det kommer till vissa tjänster är det viktigare än andra. Om du till exempel anlitar en firma för relining, som inte visar sig vara särskilt bra, kan det bli omständligt och kostsamt att återställa skadan som skett. Om du däremot råkat anlita en mindre seriös aktör för hemstädning, bör det nödvändigtvis inte vara någon större skada skedd.

När man ska anlita en aktör för dylika jobb handlar det inte sällan om stora pengar samt att firmans personal ska arbeta i ditt hem. Det är således viktigt att ett ömsesidigt förtroende finns. Det finns ett antal saker man kan göra för att minimera riskerna för att råka ut för en oseriös aktör.

Offertförmedlare

Ett snabbt sätt att få ett grundligt utbud av offerter och firmor att välja mellan är att låta en offertförmedlare föra dig och firmorna samman. Det här innebär att du skickar in din beskrivning, till exempel att du önskar relining, varpå förmedlaren skickar den vidare till firmor i närområdet.

Det här är ingen garanti för att firman kommer göra ett bra jobb. Däremot ställer många offertförmedlare vissa krav på firmorna för att de ska ingå i ett samarbete. På så vis har offertförmedlaren redan sållat ut de mest oseriösa aktörerna.

Ta referenser

Att ta referenser är alltid en god idé. När det gäller mer känsliga saker, så som en relining eller något annat som kräver god erfarenhet och noggrannhet, är det nästan ett måste. Att blint förlita sig på att den firma man hittar kan göra ett bra jobb är inte att rekommendera. Gör man så ökar man risken att råka inleda ett samarbete med en firma som inte blir särskilt bra.

Det finns flera sätt att kolla upp referenserna hos ett företag. Till exempel kan du ringa firman och be om att få tidigare kunder som referenser. Det bästa är om firman har utfört samma jobb där som du vill ha utfört. Om det till exempel är relining som ska utföras i ditt hem, kan det vara en idé att fråga efter en referens som firman gjort just relining hos.

Det går såklart även att kolla upp recensioner och omdömen online. Dessa går inte alltid att lita helt och hållet på, men kan åtminstone ge en fingervisning av hur firman arbetar med sina kunder på det stora hela. Om det är bara är en eller två anonyma recensioner är dock underlaget alldeles för tunt för att säkert dra någon slutsats av det.

11 Aug 2017