Blogg

Sida 2

RSS

Smed löser problem i Stockholm

23 Aug 2022

Det finns många tillfällen när man kan ta hjälp av en smed i Stockholm. Det kan vara att man önskar staket, stålkonstruktioner eller en handikappramp.

Andreas och Anna bodde i en lägenhet som passar perfekt för dem. Anna satt i rullstol därför var lägenheten handikappanpassad och låg dessutom på första våningen. Det var inte förrän nu som de hade hittat sitt drömhus. Ett enplanshus med en vacker trädgård som låg en bit utanför Stockholm.

Nu höll hantverkare på att anpassa huset så att Anna skulle kunna göra vardagssysslorna som att laga mat och diska. Men det fanns en sak till som de behövde ordna och därför åkte de ut till huset för att möta en smed. Denne skulle se hur han kunde göra en handikappramp för att underlätta för Anna att komma in i huset.

Egen lyckas smed

De lade en beställning på handikapprampen hos en smed i Stockholm som kunde göra exakt det som de önskade. Allt började komma på plats i bostaden och det närmade sig inflytt. Nu såg de fram emot att smeden skulle bli klar med rampen och komma för att installera den vid huset.

Hela familjen hade hjälpt till med att flytta bohaget medan paret var på en kort semester. Smeden kom och installerade handikapprampen lagom i tid till att paret skulle komma hem. Dagen efter installationen parkerade Anna och Andreas framför huset. Nu skulle de börja sitt nya liv i sitt fina hus. Lycklig rullade Anna in på den nya rampen och maken Andreas följde henne in.

OVK i Stockholm – en besiktning som är till för din och andras hälsa

10 Aug 2022

Vid en OVK-besiktning i Stockholm letar man efter fel i ventilationen som kan göra att din inomhusmiljö är farlig. Det är alltså viktigt att den genomförs.

Varje byggnad är försedd med ett ventilationssystem som ska förse inomhusmiljön med bra luft. Det är viktigt för dig som arbetar inomhus att du kan känna att du får tillräckligt med syre. Utan ren luft kommer du att kunna få symptom som till exempel illamående och huvudvärk. Det kan vara tecken på att du blivit sjuk av din inomhusmiljö.

En bra inomhusmiljö är oerhört viktig för din hälsa. En OVK är en besiktning som alltid ska göras av en certifierad kontrollant. Denne kontrollerar då så att ventilationssystemet fungerar som det ska. Detta sker med cirka tre till sex års mellanrum beroende på vad det är för någon slags lokal det handlar om.

OVK-besiktning på skolor och vårdinstanser är viktigt i Stockholm

En lokal som används som förskola eller vårdinstans ska kontrolleras vart tredje år. När det gäller lokaler som används för kontor eller personalutrymmen, flerbostadshus och industri, kan det vara sex år som gäller. Det beror i så fall på vilket slags ventilationssystem som sitter i byggnaden.

Det är lag på att göra en OVK med jämna mellanrum. Det gäller i Stockholm och på alla andra platser. Det är alltså ingenting du eller någon annan kan smita undan med på något sätt. Förmodligen är det inte heller ett ansvar du vill smita från. Alla vill ju ha en bra miljö att arbeta i. Hör av dig till detta företag för att få en OVK-besiktning gjord: ovkbesiktningstockholm.nu

Din smed i Stockholm är än lika aktuell

15 Jul 2022

Smedyrket drar tankarna tillbaka till medeltiden men är aktuellt än idag. Hos en smed i Stockholm kan du få hjälp med allt från smidesprodukter till stålhallar.

Smedyrket har existerat i tusentals år. Det är ett hantverksyrke där smeden med hjälp av olika smidesmetoder formar om metallstycken. Vid glödgning värms metallen upp till höga temperaturer för lättare bearbetning och vid vällning är temperaturen så pass hög att två bitar kan smälta samman. Det finns två typer av smide: kallsmide och varmsmide, vilka definieras av sina namn.

Då man nämner smide är det många som tänker tillbaka till medeltiden. De tänker på smide av svärd och annan medeltida krigsutrustning. Men smedyrket är minst lika aktuellt idag. Din lokala smed i Stockholm kan hjälpa till med allt från att reparera broar till att sätta upp stora stålkonstruktioner.

Kvalitetssäkrad smed i Stockholm

Då du besöker en smed i Stockholm inom industrin kan du förvänta dig ett helt team av tusenkonstnärer. De behärskar flera olika svetsmetoder, har god materialkunskap och konstruktionskunnande. Smedyrket är helt enkelt mycket mer komplext än vad man först kan tro och sträcker sig från små smidesprodukter till stora stålkonstruktioner.

För att kunna titulera sig som smed och kunna arbeta med svetsning behöver man en svetslicens inom Europa. Det är ett kvalitétskrav som kan vara bra att ha koll på innan man kontaktar en smidesverkstad. För att få ett hållbart och snyggt utfört jobb är det viktigt att du kontaktar ett proffs när det kommer till smide och svetsning. Så låt istället en licensierad smidesverkstad göra jobbet!

Spiraltrappa i Stockholm utfördes med smide

29 May 2022

En skräddarsydd spiraltrappa i smide blev pricken över i för lägenheten i Stockholm. Smidesverkstaden var till stor hjälp med planering och utförande.

Monica hade köpt en fantastisk lägenhet i två plan i Stockholm. Hon planerade nu för att sätta sin egen prägel på den. Hennes idéer och tankar var mycket specifika. Bland annat ville hon ha en spiraltrappa i smidesjärn mellan våningsplanen. Det skulle bli så snyggt.

Hon vände sig till en firma som hade bred erfarenhet av att tillverka smidestrappor. De visade några exempel på vad de hade gjort förut. Hon blev mycket imponerad och ännu mer inspirerad i sitt projekt. Trappstegen skulle vara av trä för att det inte skulle låta så mycket när man gick i trappan. På ovanvåningen skulle trappräcket vara sirligt elegant.

Smidigt smide och montage

Ett tag efter mötet återkom firman med detaljerade ritningar på den planerade trappan samt en kostnadsoffert. Visst blev det dyrt men trappan skulle verkligen bli unik. Hon kände sig också trygg med att utförandet skulle bli det bästa möjliga, med tanke på de exempeltrappor hon hade fått se. Firman ingav gott förtroende.

Några veckor senare satte arbetet igång. Först tillverkades trappan i olika delar i firmans verkstad. Därefter inleddes arbetet med att montera trappan i lägenheten. Lite stökigt blev det såklart men hantverkarna var duktiga på att utföra arbetet på smidigaste sätt. De städade också upp det värsta efter sig. Resultatet blev precis så bra som Monica hade tänkt sig. Hon var verkligen nöjd med att ha fått utfört detta smide i Stockholm.

Ventilationsfirma hjälper dig få frisk luft i Stockholm

11 May 2022

En certifierad ventilationsfirma i Stockholm kan hjälpa dig med allt från besiktning och nyinstallation till service och underhåll av ditt ventilationssystem.

Att bo i ett hem med dålig luftkvalitet kan vara rent ut sagt plågsamt. Förutom allmänt dåligt humör och vantrivsel i hemmet kan dålig ventilation föra med sig en rad konsekvenser för både din och ditt hus hälsa. Du kan till exempel utveckla allergier och huset kan drabbas av fuktskador. Frisk luft är det som gäller om du vill leva ett friskt liv, alltså.

Se över ditt ventilationssystem, om du inte redan gjort det. Även om det är trevligt att vädra med öppna fönster ibland, är det inte en lösning som funkar dygnet runt, året om. Huset måste kunna ventileras även med stängda fönster. Om du får ett fungerande ventilationssystem på plats kommer du dessutom kunna reglera temperaturen i huset så den passar dig

Så kan en ventilationsfirma sänka dina energikostnader

En ventilationsfirma i Stockholm kan hjälpa dig både med att identifiera problem med ventilationen, och åtgärda dem. De kan också utföra den obligatoriska ventilationskontroll som går under namnet OVK och är ett krav som ställs på alla ägare av större fastigheter.

Du kan också få hjälp med vissa energisparåtgärder av ventilationsfirman. Ett enkelt identifierbart steg är ju såklart det där med att ha fönstren stängda så du inte eldar för kråkorna. Men det finns också fler åtgärder kopplade till ventilationssystemet som kan få ned kostnaderna för husets uppvärmning och energiåtgång. Kontakta experter på vemtilation här: www.ventilationsfirmastockholm.se

OVK är en besiktning som skapar trygghet åt hyresgäster i Göteborg

6 May 2022

Med en OVK besiktning i Göteborg blir en byggnad certifierad som gott ventilerad. De höga kraven regleras av Boverket och dess ackrediterade certifieringsorgan.

Bor du i en fastighet där batterierna i brandvarnaren är slut, hissen inte fått en besiktning så länge du bott där och brandsläckarnas bästföredatum är äldre än surströmming? Då kan du också vara säker på att hyresvärden inte låtit göra en OVK-besiktning av ventilationen på väldigt länge.

Du kan därmed inte vara säker på att luften i fastigheten är hälsosam att andas in. För alla dessa saker bör du i så fall anmäla din hyresvärd. Om inte till alla tänkbara instanser, så åtminstone till Boverket. Det är en fastighetsägares ansvar att se till att ett ackrediterat certifieringsorgan skickar ut en kontrollant för att ge fastigheten certifikat med jämna mellanrum.

OVK besiktning i Göteborg ska innehålla följande

Sedan 1991 har det varit lag på att fastigheters ventilation ska genomgå en OVK besiktning var 3:e eller var 6:e år – beroende på sammanhang. När en kontrollant kommer ut för en OVK-besiktning i Göteborg tittar denne på följande:

  • att ventilationssystemet inte innehåller föroreningar
  • att skötselanvisningar och instruktioner finns tydligt tillgängliga
  • att allting fungerar som det ska
  • att egenskaper och funktioner i ventilationen följer gällande föreskrifter.

Efter genomförd kontroll skickas protokollet till kommunen. En kopia lämnas till fastighetsägaren att sättas upp på ett lättillgängligt ställe. Om kommunen – utifrån protokollet – kommer fram till att ventilationen är otillräcklig kan de ålägga fastighetsägaren att åtgärda detta.

OVK-besiktning är att se över din luft

26 Mar 2022

För att säkerställa att byggnader har tillräckligt god inomhusluft behöver fastighetsägaren se till att det görs regelbunden, certifierad OVK-besiktning.

Moderna byggnader har väl isolerade väggar och fönster för att undvika energiläckage. Men om luften i en byggnad inte rör sig tillräckligt och det inte kommer in frisk luft kan det uppstå mögel och fukt. Inomhusklimatet försämras och det är skadligt både för människor som vistas i byggnaden och för själva byggnaden.

För att åtgärda detta installerar man ventilationssystem som ger frisk luft och som dessutom kan vara värmeåtervinnande. Byggnader med väl fungerande till- och frånluftsystem får en god inomhusmiljö med jämn temperatur.

Det finns föreskrifter som reglerar hur ofta man ska göra en OVK-besiktning eftersom alla ventilationssystem behöver ses över regelbundet. Om systemet inte fungerar tillräckligt bra försämras inomhusluften och det kan bildas mögel eller andra mikroorganismer i ventilationssystemet som är skadliga för hälsan och som skapar dålig lukt.

OVK-besiktning ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant

I alla byggnader, bortsett från en- och tvåfamiljsbostäder utan till- och frånluftsventilation, måste en regelbunden OVK-besiktning göras. Även om det inte är många som vistas i fastigheten behöver byggnaden skyddas från fukt och mögel.

När det är dags för besiktning är det fastighetsägarens skyldighet att kontakta en certifierad funktionskontrollant som säkerställer att ventilationssystemet uppfyller alla krav. Kontrollanten utfärdar sedan ett intyg som ska skickas till kommunens tillsynsmyndighet. Om du som fastighetsägare behöver göra en OVK-besiktning är det enkelt att kontakta ett företag med rätt certifikat och kunnande för att få besiktningen utförd. Läs mer på denna hemsida: www.ovkbesiktning.nu 

OVK-besiktning i Stockholm – andas frisk luft på jobbet

23 Mar 2022

Det är viktigt att inomhusluften ventileras ordentligt. Inte minst på kontoret där du jobbar. En OVK-besiktning i Stockholm ska säkerställa god ventilation.

Luften ska inte underskattas. Det är bland det viktigaste du har här i livet. Vem njuter inte av att komma ut i Stockholms skärgård på sommaren och ta ett djupt andetag av riktigt frisk luft? Du drar luften långt ner i lungorna och känner att det här nästan var en känsla du hade glömt bort. Det är svårt att konkurrera med frisk utomhusluft. Men för den sakens skull ska det inte vara något fel på inomhusluften heller. Det är det man kontrollerar med en OVK-besiktning. När du sitter på kontoret hela dagarna är det helt och håller nödvändigt att det är bra inomhusluft på arbetsplatsen. Ventilationen måste vara på topp. Annars kommer du snart att må väldigt dåligt. Som sagt är det sådant som förebyggs och åtgärdas med en OVK-besiktning i Stockholm.

Tecken på att du behöver en OVK-besiktning

Det är alltid fastighetsägaren som har det yttersta ansvaret för att se till att en OVK-besiktning utförs. Du bör naturligtvis påminna din chef på kontoret om saken. Särskilt om du märker tecken på dålig inomhusluft. Det kan till exempel vara att du blir tröttare eller får ont i huvudet. Det är klassiska signaler på att luften inte ventileras i utrymmet. Men du vet inte med säkerhet för någon faktiskt har besiktat ventilationen. Så se till att det bokas tid för OVK-besiktning så fort som möjligt.

Stambyte Stockholm behöver inte vara så svårt

12 Nov 2021

Att bara nämna stambyte i Stockholm får de flesta hyresvärdar och hyresgäster att blekna. Det behöver inte vara så dramatiskt med nya tekniker där ingen behöver flytta ut ur sin lägenhet.

Avlopp och vatten måste fungera i en fastighet, annars blir det problem. Väntar man tills problemen kommer så kan det bli väldigt dyrt och obehagligt för de boende. En förutseende fastighetsägare som inte backar för obehaget upptäcker att det inte är så farligt.

När stambyte behöver göras kan man inte använda vatten och avlopp på ett par dagar, men man kan fortfarande bo i sin lägenhet. Om man informerar rätt så förstår ju alla hyresgäster varför det måste göras.

Stambyte görs för att det inte ska bli problem

Alla hyresgäster vet ju att det måste göras och är egentligen tacksamma för att hyresvärden tänker på det innan det blir stopp eller andra problem. Men man fasar för den tid det tar.

Med moderna metoder behöver det inte ta så lång tid. Man tar fastigheten bit för bit, men de boende måste kanske hitta ett annat ställe att duscha på de dagarna. Då ställer man fram baracker som löser problemet, men det viktiga är att folk kan bo kvar. Det blir bara lite som att tälta.

En fastighet som fått stambyte gjort stiger i värde och de som bor där vet att allt kommer att fungera många år framöver. Lämnar man jobbet åt en erfaren och seriös entreprenör behöver man inte oroa sig. Jobbet blir tryggt och bra utfört. Läs mer om stambyte på denna webbsida: https://www.stambytenstockholm.nu/

Funderar du på badrumsrenovering i Järfälla?

2 May 2020

Har du lust att renovera badrummet och googlar “badrumsrenovering Järfälla”? Vilka trender är heta när det kommer till badrumsrenovering? Här hittar du inspiration.

När det är dags att ta itu med badrumsrenoveringen vill man ha så bra hjälp som möjligt. Det går snabbt att söka fram “badrumsrenovering Järfälla” och hitta sin perfekta lokala firma. De hjälper dig såklart från idé till slutresultat. Men innan man drar igång så kan det vara bra att fundera på vad man vill ha för badrum. Då är det bra att tänka lite kring behov, men det handlar också om vilken stil man vill ha och såklart budget. Idag finns det många alternativ på marknaden och du kan forma badrummet till en vacker oas med natursten eller en minimalistisk dröm med blankt kakel och stram inredning.

Gör så det lilla badrummet upplevs större

Det är långt ifrån alla som har den storlek på badrummet man drömmer om. Det kan upplevas litet och murrigt. Men det finns tips på hur man gör så badrummet upplevs betydligt större. Ljusa färgval är en början. Det behöver nödvändigtvis inte innebära bara ett vitt helkaklat badrum, utan det finns fler alternativ. När du ska göra din badrumsrenovering välj exempelvis mosaik med speglar på en vägg som bryter av det vita. Det reflekterar ljuset vilket gör att rummet upplevs större. Se också till att badrumsspegeln är så stor som möjligt då det också gör att rummet upplevs större. Har du högt i tak kan du också välja en mindre kristallkrona som ger en extra lyxig känsla. Har du möjlighet, välj då också en vägghängd toalettstol som tar mindre plats än en golvmonterad och som en bonus blir det mer lättstädat.

En oas i vardagen

Vill du skapa den perfekta oasen där du kan drömma dig bort i ett vackert badkar med växter omkring dig? Har du ett större badrum finns det stora möjligheter att skapa en drömsk oas. Då ska du välja ljusa material, blanda gärna in natursten och guldiga färger. Idag finns det vackra fristående handfat i exempelvis marmor eller annan sten. Satsa också på ett badkar som ger lite extra känsla, det går att hitta runda badkar som du kan bygga in. Välja ut några vackra ljushållare så du kan tända levande ljus och blanda gärna in några växter. När det kommer till badrumsmöbler, välj då vackra träslag som ger en perfekt inramning. Det finns oändligt med möjligheter och ett proffs kan hjälpa dig att rita upp det perfekta badrummet. Vi rekommenderar denna firman: https://www.badrumsrenoveringjärfälla.nu

Hjälp med din ventilation i Göteborg

29 Feb 2020

De flesta av oss vet inget om hur smutsigt vi har det hemma eftersom det inte syns. Visste vi skulle vi skrika. Dags att sluta stoppa huvudet i sanden och rensa din ventilation i Göteborg.

Ett smutsigt ventilationssystem är ett ineffektivt system. En orensad ventilation gör inte det jobb det är tänkt att göra och det den ändå gör kostar mycket mer i energi och pengar. Smutsiga igenkorkade ventilationssystem är dyra och ohygieniska och detta är ändå luften som vi andas i våra hem. Våra ventilationssystem består av ett antal olika delar och för att luftväxlingen i våra bostäder ska fungera på bästa sätt behövs en genomgång och rengöring med jämna mellanrum. Ett bra intervall kan vara att göra en grundlig rengöring vartannat år. Spisfläkten kan du rengöra själv och det bör du göra betydligt oftare än så - åtminstone en gång i halvåret.

Vad bör ingå vid rengöring av din ventilation?

Vanligen börjar den firma du anlitat med att rengöra och rensa spisfläkt och imkanal. Spisfläkten har du säkert själv rengjort då och då men firman utför en mer grundlig rengöring eftersom de har den kompetens och de redskap som krävs. Även slangbyte kan behöva göras. Därefter tar man itu med att rensa ventilationspanna och ventilation. Där samlas rejäla mängder smuts och partiklar som hindrar att ventilationen kan ta hand om tillräckligt mycket luft. Don behöver rengöras och antagligen måste även packningen bytas. Att stora mängder partiklar fastnar i ventilationen är också anledningen till att den kostar betydligt mer att driva. Eftersom den blir ineffektiv krävs det mer energi och det blir därmed också dyrare för hushållet. Luften blir bättre och risken för mögelangrepp, huvudvärk och allergier minskar betydligt. En rengjord ventilation hjälper också till med att öka livslängden på pannan!

Bra ventilation till ett vettigt pris

När din ventilationsfirma gjort sitt jobb kommer du att få ett utskrivet protokoll. Där kan du läsa vilka åtgärder man utfört och protokollet sparar du bland övriga dokument rörande ditt hem. Det är en kvalitetssäkring som utförts och det kan vara bra att kunna visa upp om du någon gång skulle sälja din bostad. En seriös ventilationsfirma kan alltid hjälpa dig med råd och de kan göra en besiktning och sedan ge dig en offert. En kompetent firma kan också erbjuda standardiserade paket med åtgärder. Skaffa hjälp med din ventilation i Göteborg, det förlänger livslängden på pannan, fastigheten och kanske tom dig själv! 

Badrumsrenovering i Åtvidaberg steg för steg

31 Jan 2020

Många önskar sig ett nytt och fräscht badrum, men det kräver planering och kunskap. Här får du tips på vad du kan tänka på när du ska genomföra badrumsrenovering i Åtvidaberg.

Oavsett om du väljer att sköta jobbet själv eller anlitar någon för badrumsrenovering i Åtvidaberg finns det några huvudsakliga steg. Till att börja med ska all befintlig inredning, såväl lös som fast, demonteras. Detta inkluderar allt från toalett och handfat till väggskåp och element. Nästa steg är att riva ytskiktet på väggar och golv. Därefter behöver allt byggavfall och byggdamm rensas bort. Om det skulle behövas dras vattenledningsrör och fackmannamässigt förarbete görs. Till exempel spacklas och slipas alla ytor jämna och raka.

Nu är det dags för det roliga, återuppbyggnaden! Men tänkt på att fixa en bra isolering för att undvika oönskad fukt. Därefter sätts kakel- och klinker som fogas ordentligt. Eventuell gammal inredning som ska sparas sätts tillbaka och badrummet städas från byggrester och damm. Sist men inte minst är det dags för den efterföljande slutbesiktningen.

Innan du renoverar ditt badrum

En lyckad badrumsrenovering kräver stor kunskap, erfarenhet och en nypa tålamod. Badrumsrenovering i Åtvidaberg är inget undantag. Därför kan det vara klokt att överlåta arbetet till proffsen. I valet av hantverkare ska man leta efter en som är certifierad och har behörighet för de arbeten som ska utföras.

Trots att man tar hjälp med badrumsrenoveringen finns det en del att tänka över. Börja med att mäta badrummet och göra en ordentlig skiss så att ni kan få överblick över arbetet. Sätt gärna en budget. Olika material och olika typer av inredning resulterar såklart i olika slutkostnader för badrumsrenoveringen. Några av de material som kan användas i renoveringen är plastmatta, klinkers och kakel. Andra beslut som ska tas handlar till exempel om golvvärme, belysning och golvbrunn.

Inspiration för badrumsrenovering

Men hur ska man egentligen välja hur man vill att badrummet ska se ut när det finns så många val att göra? Ett bra tips är att ta en titt i olika inredningstidningar och kika runt på nätet för att hitta inspiration, kanske till och med skapa en moodboard. Då kan man få ett humm om i vilken riktning man vill gå. Liksom med all annan inredning finns massvis med olika badrumsstilar. Minimalistiskt, rustikt, retro, klassiskt, modern, romantiskt, lyxigt eller färgglatt. Ja, endast fantasin sätter gränsen. Varför inte våga blanda olika stilar när du ska renovera badrum i Åtvidaberg?

När du behöver mer än en rörmokare i Västerås

24 Dec 2019

Har man dåliga rör, kan det vara läge att ta sig en grundlig titt på dem; vad är det som gör att det ofta blir stopp i rören? Smakar vattnet inte bra längre? Det kan bero på att rören är gamla. Då kan det vara läge för att ringa en rörmokare, som kommer och går ner med en minikamera och tar sig en grundlig titt på rören. När man sedan ser vad det är som åstadkommer stoppen i rören, eller varför vattnet inte smakar som det brukar, bör man sedan ta ställning till hur man ska åtgärda det hela.

Här finns några alternativ som man kan behöva göra, beroende på hur det står till med rören. Antingen kan man göra en vanlig spolning av rören med hett vatten, så att det som åstadkommer stopp i rören kommer loss. Eller så vill man se till så att rören håller för många år till och gör en relining. Det innebär att man blåser in plast i rören och härdar sedan plasten så den lägger sig som en hinna inuti rören. Eller så inser man att stammarna är slut och att man behöver byta ut dem. Och då måste man riva upp i stort sett hela badrummet och köket, där stammarna går.

Göra en badrumsrenovering

Är det så att stammarna behöver bytas ut måste man riva upp hela golvet och väggarna där stammarna går. Då behöver man byta ut allt som finns i väggar och golv för att komma åt rören och byta ut dem. Har man tur, så har stammarna inte sprungit läck utan är intakta. Skulle de ha gått sönder, måste man installera fläktar och riva ut hela det område som har blivit drabbat av fukten. Sedan får man helt enkelt vänta på att allting har torkat ut, bygga med nytt och fräsht material. Det kan ta månader innan man kan göra hela badrumsrenoveringen klar. Har man inte drabbats av någon fuktskada, är det bara att gå vidare med badrumsrenoveringen.

Så går det till

När man ska göra en badrumsrenovering, river man oftast ut allt. Men hur mycket och vad, bör man komma överens med hantverkaren. Men oftast börjar man med att riva ut allt. Man avlägsnar all inredning, för att sedan påbörja en installering av nytt kakel, klinker och inredning. Man börjar ju med väggar och sedan golvet. När det är klart monterar man duschstället, badkar, handfat och toalett. Läs mer om badrumsrenovering i Västerås här.

Tre sätt att förbättra stammarna

14 Dec 2019

Många får stopp i avlopp helt i onödan. Särskilt i toaletten tenderar vi att slänga många konstiga saker. Det är som om vi tänker att när vi inte ser sakerna längre, så har de "försvunnit", men de försvinner ju inte. De bara försvinner så att vi inte ser sakerna som vi har slängt i avloppet, men inuti rören och i själva reningsverket och ut i våra vattendrag finns sakerna kvar. Därför bör vi inte ens spola ner annat än vatten, sanitet och toapapper.

Det är många rörmokare som har hittat lustiga saker inuti rör. Det är numera vanligt att man går ner med små minikameror som både kan filma och ta bilder som de sänder till en dator och som visar vad som finns inuti rören. Ibland har de sett råttor och rötter inuti rör. Då måste man se till så att man täpper för rören eller flytta träd vars rötter söker sig ner i vatten- och avloppsrör i jakt på vatten. Ibland upptäcker de gigantiska fettklumpar. Inget av detta ska ju finnas inuti rör.

Endast vatten, sanitet och toapapper

I toaletten ska man bara spola ner vatten, sanitet och toapapper. Vissa tror att man kan spola ner bindor. Även om det står så på förpackningen, att det går att spola ner bindorna, ska man inte göra det. Det samma gäller tamponger. De ska inte spolas ner, dem slänger man i soporna. Andra slänger fimpar, snusprillor, klippar sina naglar ner i toaletten och inget av allt detta ska ner i toaletterna.

Inget fett ska ner i vasken

Det samma gäller det som vi slänger ner i vasken. Där ska heller inget annat än vatten slängas ner i rören. Allt som har med hushållssopor att göra, ska slängas i soporna. Alla matrester ska ju slängas eller sorteras som matavfall. Om man behöver få bort fett från kastruller, disk och annat, är det bättre att använda papper för att få bort allt fett, innan man diskar disken.

Skaffa en sugpropp till vasken

Sedan kan man skaffa en sugpropp till vasken och använda den regelbundet. Den gör så att man får fart på det som finns inuti rören. När man väl har fått rörelse på det som finns inuti rören, kan man sedan spola dem helt rena. Innan man har fått sakerna inuti rören i rörelse, bör man inte spola rören med vatten, det är kontraproduktivt. Behöver du mer hjälp mot stopp i avlopp kan du läsa mer här: stoppiavloppstockholm.nu.

När du behöver maskinuthyrning

24 Oct 2019

Behöver du få tag i en bra maskinuthyrning? Om man behöver gräva på den egna tomten, lönar det sig att hyra en grävmaskin, eller vill man fixa den egna asfalten kan man behöva en vält. Ska man då för den enda gången köpa en stor maskin, kan det bli svårt att veta vart man ska ställa den när man har använt den och sedan inte behöver den längre. De stora maskinerna är just stora och tar otroligt stor plats. Vanligtvis har man inte den platsen alls.

Skulle man behöva maskinen kan man faktiskt köpa den maskin som man frekvent hyr. Skulle det visa sig att man behöver den oftare än bara någon gång, kan det till sist vara en bättre affär att köpa den. Under den tid som man har hyrt den kanske man har hunnit lära sig hur den fungerar och bekantat sig med hela maskinen.

När kan man behöva en så stor maskin?

Arbetar man med avloppsrör, är rörmokare kan man vid alla stambyten behöva en bra grävmaskin som inte förstör rören, men som får bort allt som ligger i vägen för ett byte av stammarna. Så kan man behöva gräva ordentligt så att man kommer åt på de rätta platserna. På liknande sätt behöver man stora grävmaskiner om man ska dränera kring ett helt hus. Där ska man förutom få bort all jord och sand, och sådant som kan ligga runt ett hus, även gräva så att dräneringsrör och dräneringsskivor kan ligga rätt i vinkel från huset. Så då kan man behöva gräva ganska mycket innan man får plats för sådana dräneringssaker.

Bättre anlita en som kan hantera grävmaskin?

Ska man göra detta själv eller ska man anlita någon som klarar av en grävmaskin? Om man vet med sig själv att man kan hantera en grävmaskin, så varför inte? Det kan ju löna sig att göra arbetet själv om man säkert vet att man inte skadar huset, bilen eller människor när man hanterar grävmaskinen. Det blir ju genast billigare om man kan det. Men om man däremot vet att man inte har någon erfarenhet av att hantera en grävmaskin, ska man inte prova. Det är mycket viktigt att man kan räkna avstånd och vet hur grävmaskinen i sig fungerar innan man ska komma i närheten av huset där men behöver gräva ner rör, med grävmaskinen. När det kommer till stora maskiner ska man inte gissa, riskera säkerheten, egen eller andras, eller prova sig fram.

← Äldre inlägg